VVS Diamant kaufen

 • 2.65 ct vs1
  2.65 ct vs1
  CHF 55.50 CHF 7'990.00
  noch 2 Stunden 0 CHF 9.50
 • 4.67 VS1
  4.67 VS1
  CHF 49.50 CHF 10'999.00
  noch 5 Stunden 0 CHF 9.50
 • 85.65 ct 31.71 MM BLACK MOISSANITE LOOSE
  85.65 ct 31.71 MM BLACK MOISSANITE LOOSE
  CHF 159.00
  noch 5 Stunden 0 CHF 9.50
 • 4.66 VS1
  4.66 VS1
  CHF 59.50 CHF 8'999.00
  noch 5 Stunden 0 CHF 9.50
 • 30.34.CT MOISSANITE & DIAMOND BRACELET
  30.34.CT MOISSANITE & DIAMOND BRACELET
  CHF 90.00 CHF 12'990.00
  noch 6 Stunden 0 CHF 9.50
 • 8.80 ct I1
  8.80 ct I1
  CHF 79.50 CHF 10'999.00
  noch 7 Stunden 0 CHF 9.50
 • 3.75ct vs1
  3.75ct vs1
  CHF 70.00 CHF 9'990.00
  noch 10 Stunden 0 CHF 9.50
 • 4.70 ct VS2
  4.70 ct VS2
  CHF 69.00 CHF 10'999.00
  noch 12 Stunden 0 CHF 10.00
 • 2.50 ct VS1
  2.50 ct VS1
  CHF 59.50 CHF 9'990.00
  noch 14 Stunden 0 CHF 10.00
 • 2.67 ct
  2.67 ct
  CHF 31.00 CHF 2'390.00
  noch 22 Stunden 1 CHF 9.50
 • 4.31 ct VS1
  4.31 ct VS1
  CHF 60.50 CHF 8'990.00
  noch 24 Stunden 0 CHF 9.50
 • 1.29.ct
  1.29.ct
  CHF 30.00 CHF 4'399.00
  01.10.2016, 15:50 0 CHF 9.50
 • 4,20ct VS1
  4,20ct VS1
  CHF 70.00 CHF 9'990.00
  01.10.2016, 16:38 0 CHF 9.50
 • 3.55 ct VS1
  3.55 ct VS1
  CHF 50.50 CHF 8'990.00
  01.10.2016, 16:53 0 CHF 9.50
 • 4.70 ct si1
  4.70 ct si1
  CHF 75.50 CHF 10'999.00
  01.10.2016, 17:03 0 CHF 9.50
 • 2.51 ct VS1
  2.51 ct VS1
  CHF 60.00 CHF 10'999.00
  01.10.2016, 18:45 0 CHF 9.50
 • 0.24 ct REAL ROUGH NATURAL DIAMOND
  0.24 ct REAL ROUGH NATURAL DIAMOND
  CHF 30.00 CHF 8'990.00
  01.10.2016, 18:49 0 CHF 9.50
 • DIAMANT
  DIAMANT
  CHF 35.00 CHF 100.00
  01.10.2016, 19:12 0 CHF 4.50
 • 7.17ct
  7.17ct
  CHF 40.00 CHF 9'990.00
  01.10.2016, 21:14 0 CHF 10.00
 • 1.36ct SI1
  1.36ct SI1
  CHF 55.50 CHF 8'990.00
  02.10.2016, 09:53 0 CHF 9.50
 • 1.76 ct VVS1
  1.76 ct VVS1
  CHF 59.50 CHF 8'990.00
  02.10.2016, 11:04 0 CHF 9.50
 • 19.05 CT
  19.05 CT
  CHF 30.00 CHF 10'999.00
  02.10.2016, 13:22 0 CHF 10.00
 • 4,03 ct VS1
  4,03 ct VS1
  CHF 60.50 CHF 8'999.00
  02.10.2016, 14:56 0 CHF 9.50
 • 3.70 ct vs 1
  3.70 ct vs 1
  CHF 59.50 CHF 9'999.00
  02.10.2016, 15:27 0 CHF 9.50
 • 0.98ct NATURAL DIAMOND
  0.98ct NATURAL DIAMOND
  CHF 30.00 CHF 5'999.00
  02.10.2016, 18:36 0 CHF 10.00
 • 2.55 ct vs2
  2.55 ct vs2
  CHF 60.00 CHF 9'999.00
  02.10.2016, 18:38 0 CHF 10.00
 • 3.00 ct VS2
  3.00 ct VS2
  CHF 50.50 CHF 9'999.00
  02.10.2016, 19:55 0 CHF 9.50
 • 5,48 ct VS1
  5,48 ct VS1
  CHF 69.50 CHF 9'999.00
  02.10.2016, 20:12 0 CHF 9.50
 • 6.11 ct VVS1
  6.11 ct VVS1
  CHF 79.00 CHF 12'999.00
  02.10.2016, 22:08 0 CHF 10.00
 • 2.51ct VS1
  2.51ct VS1
  CHF 39.00 CHF 5'999.00
  02.10.2016, 22:22 0 CHF 10.00
 • 24.61 ct VS1/19.07 mm
  24.61 ct VS1/19.07 mm
  CHF 499.00
  02.10.2016, 22:27 0 CHF 10.00
 • 3.12 ct si2
  3.12 ct si2
  CHF 35.50 CHF 4'990.00
  02.10.2016, 22:42 0 CHF 9.50
 • 2.73 ct SI3
  2.73 ct SI3
  CHF 39.50 CHF 4'990.00
  02.10.2016, 22:44 0 CHF 9.50
 • BLACK MOISSANITE 6,57 ct ring
  BLACK MOISSANITE 6,57 ct ring
  CHF 40.00 CHF 9'990.00
  02.10.2016, 22:54 0 CHF 10.00
 • 2.38 ct VS2
  2.38 ct VS2
  CHF 65.50 CHF 9'990.00
  02.10.2016, 22:59 0 CHF 9.50
 • 1,90 ct VS1
  1,90 ct VS1
  CHF 55.50 CHF 9'999.00
  03.10.2016, 03:51 0 CHF 9.50
 • 8.59 ct
  8.59 ct
  CHF 47.50 CHF 8'290.00
  03.10.2016, 06:03 0 CHF 9.50
 • 2.02 ct si3
  2.02 ct si3
  CHF 50.00 CHF 10'999.00
  03.10.2016, 06:26 0 CHF 10.00
 • 12.53 ct I2
  12.53 ct I2
  CHF 80.50
  03.10.2016, 06:56 0 CHF 9.50
 • 4.96 ct SI1
  4.96 ct SI1
  CHF 60.50 CHF 8'990.00
  03.10.2016, 07:01 0 CHF 9.50
 • 2.50 ct vs1
  2.50 ct vs1
  CHF 60.50 CHF 9'999.00
  03.10.2016, 07:03 0 CHF 9.50
 • 2.05 ct VVS1
  2.05 ct VVS1
  CHF 39.50 CHF 10'999.00
  03.10.2016, 07:23 0 CHF 9.50
 • 4,66 ct VS1
  4,66 ct VS1
  CHF 60.50 CHF 9'990.00
  03.10.2016, 09:56 0 CHF 9.50
 • 2.39 ct VS1
  2.39 ct VS1
  CHF 25.50 CHF 3'999.90
  03.10.2016, 09:58 0 CHF 9.50
 • 4.04 ct
  4.04 ct
  CHF 30.50 CHF 4'999.00
  03.10.2016, 09:59 0 CHF 9.50
 • 4.12 ct
  4.12 ct
  CHF 40.50 CHF 4'399.00
  03.10.2016, 10:14 0 CHF 9.50
 • 3.73 ct
  3.73 ct
  CHF 40.00 CHF 5'999.00
  03.10.2016, 18:36 0 CHF 10.00
 • 1.27 ct vs1
  1.27 ct vs1
  CHF 39.00 CHF 7'990.00
  03.10.2016, 18:43 0 CHF 10.00
 • 3.55 ct VS1
  3.55 ct VS1
  CHF 65.50 CHF 8'990.00
  04.10.2016, 16:52 0 CHF 9.50
 • 9,50 ct VS1/13,5 mm WHITE GREEN
  9,50 ct VS1/13,5 mm WHITE GREEN
  CHF 119.50
  04.10.2016, 21:34 0 CHF 9.50
 • 2.08 ct si2
  2.08 ct si2
  CHF 60.50 CHF 8'999.00
  04.10.2016, 23:08 0 CHF 9.50
 • 4,66 ct VS1
  4,66 ct VS1
  CHF 60.00 CHF 9'990.00
  05.10.2016, 04:50 0 CHF 9.50
 • Natural Diamond &3.00 ct (VS2)Moissanite
  Natural Diamond &3.00 ct (VS2)Moissanite
  CHF 47.50 CHF 4'259.00
  05.10.2016, 04:57 0 CHF 9.50
 • 4.72 ct VS1
  4.72 ct VS1
  CHF 69.00 CHF 10'990.00
  05.10.2016, 08:12 0 CHF 9.50
 • 2.22 ct
  2.22 ct
  CHF 40.50 CHF 2'999.00
  05.10.2016, 09:44 0 CHF 9.50
 • 6.80ct vs1
  6.80ct vs1
  CHF 70.50 CHF 9'999.00
  05.10.2016, 12:20 0 CHF 9.50
 • 2.66 ct Vs2
  2.66 ct Vs2
  CHF 49.00 CHF 9'999.00
  05.10.2016, 12:24 0 CHF 10.00
 • 6.50ct SI1
  6.50ct SI1
  CHF 79.50 CHF 9'299.00
  05.10.2016, 12:27 0 CHF 9.50
 • 1.86 ct VS2
  1.86 ct VS2
  CHF 50.50 CHF 5'999.00
  05.10.2016, 12:32 0 CHF 9.50
 • 1.29. ct
  1.29. ct
  CHF 29.00 CHF 4'399.00
  05.10.2016, 12:35 0 CHF 10.00