• Bergkristall
  Bergkristall
  Promo-Angebot
  CHF 52.00
  noch 6 Stunden 1 CHF 9.00

 • Galena auf Pyrit-Matrix
  Galena auf Pyrit-Matrix
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:10 0 CHF 7.00
 • Galena mit Calcit
  Galena mit Calcit
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:10 0 CHF 7.00
 • Galena mit Seligmannit auf Quarz
  Galena mit Seligmannit auf Quarz
  CHF 15.00
  29.01.2017, 20:10 0 CHF 7.00
 • Galena mit Seligmannit/Sphalerit/Quarz
  Galena mit Seligmannit/Sphalerit/Quarz
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:10 0 CHF 7.00
 • Galena mit Sphalerit
  Galena mit Sphalerit
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:10 0 CHF 7.00
 • Bergkristall
  Bergkristall
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Bergkristall
  Bergkristall
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Bergkristall
  Bergkristall
  CHF 39.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Bergkristall
  Bergkristall
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Bergkristall
  Bergkristall
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Bergkristall-Stufe
  Bergkristall-Stufe
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Calcit auf Galena
  Calcit auf Galena
  CHF 39.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit auf Quartz mit Calcit
  Pyrit auf Quartz mit Calcit
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit auf Quartz mit Calcit
  Pyrit auf Quartz mit Calcit
  CHF 39.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit auf Sphalerit und Quartz
  Pyrit auf Sphalerit und Quartz
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Quartz mit Doppelendern und Pyrit
  Quartz mit Doppelendern und Pyrit
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Sphalerit, Quartz, Calcit, Chalkopyrit!
  Sphalerit, Quartz, Calcit, Chalkopyrit!
  CHF 39.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Bergkristall-Stufe
  Bergkristall-Stufe
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Bergkristall-Stufe
  Bergkristall-Stufe
  CHF 49.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Bergkristall-Stufe
  Bergkristall-Stufe
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Bergkristall-Stufe mit Pyrit
  Bergkristall-Stufe mit Pyrit
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Bergkristall mit Galena
  Bergkristall mit Galena
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Bergkristall mit Rhodochrosit
  Bergkristall mit Rhodochrosit
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Bergkristall mit Sphalerit
  Bergkristall mit Sphalerit
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Bergkristall-Stufe
  Bergkristall-Stufe
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit und Galena auf Quarz
  Pyrit und Galena auf Quarz
  CHF 10.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit mit Galena auf Quarz
  Pyrit mit Galena auf Quarz
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit auf Quarz
  Pyrit auf Quarz
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Galena- und Pyrit-Würfel-Schwimmer
  Galena- und Pyrit-Würfel-Schwimmer
  CHF 39.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Galena- und Pyrit-Würfel
  Galena- und Pyrit-Würfel
  CHF 49.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Chalkopyrit und Galena auf Quarz
  Chalkopyrit und Galena auf Quarz
  CHF 10.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Bergkristall mit Calcit und Einschlüssen
  Bergkristall mit Calcit und Einschlüssen
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Sphalerit mit Quarz
  Sphalerit mit Quarz
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit und Galena auf Quarz-Schwimmer
  Pyrit und Galena auf Quarz-Schwimmer
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit und Galena auf Quarz-Schwimmer
  Pyrit und Galena auf Quarz-Schwimmer
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit und Galena
  Pyrit und Galena
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit und Galena
  Pyrit und Galena
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit Sphalerit-Schwimmer
  Pyrit Sphalerit-Schwimmer
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit auf Sphalerit-Schwimmer
  Pyrit auf Sphalerit-Schwimmer
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit auf Sphalerit und Galena
  Pyrit auf Sphalerit und Galena
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit auf Quarz-Schwimmer
  Pyrit auf Quarz-Schwimmer
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit auf Quarz
  Pyrit auf Quarz
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit auf Quarz
  Pyrit auf Quarz
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit auf Nadelquarz mit Calcit
  Pyrit auf Nadelquarz mit Calcit
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit
  Pyrit
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit
  Pyrit
  CHF 39.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit
  Pyrit
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit
  Pyrit
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Chalkopyrit auf Galena mit Sphalerit
  Chalkopyrit auf Galena mit Sphalerit
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Sphalerit-Tetrahedrons mit Quarz
  Sphalerit-Tetrahedrons mit Quarz
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Sphalerit mit Galena
  Sphalerit mit Galena
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Schwimmer mit Pyrit
  Schwimmer mit Pyrit
  CHF 39.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Schwimmer mit Pyrit
  Schwimmer mit Pyrit
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Quarz mit Calcit und Siderit
  Quarz mit Calcit und Siderit
  CHF 99.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Quartz, Galena + Sphalerit-Tetrahedrons
  Quartz, Galena + Sphalerit-Tetrahedrons
  CHF 29.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit auf Quarz-Matrix-Schwimmer
  Pyrit auf Quarz-Matrix-Schwimmer
  CHF 10.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit auf Quarz-Matrix Schwimmer
  Pyrit auf Quarz-Matrix Schwimmer
  CHF 10.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit auf Quarz-Matrix
  Pyrit auf Quarz-Matrix
  CHF 19.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit auf Quarz-Matrix
  Pyrit auf Quarz-Matrix
  CHF 79.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00
 • Pyrit auf Calcit
  Pyrit auf Calcit
  CHF 10.00
  29.01.2017, 20:09 0 CHF 7.00