• 5Rappen 1908 ohne Querstrich
  5Rappen 1908 ohne Querstrich
  Promo-Angebot Neu eingestellt
  CHF 40.00 CHF 50.00
  30.09.2017, 15:25 0 CHF 6.30

 • 5 Rappen 1874 vz
  5 Rappen 1874 vz
  CHF 16.00
  noch 10 Stunden 27 CHF 1.25
 • 1851 5 Rappen *RAR*
  1851 5 Rappen *RAR*
  CHF 145.00
  noch 14 Stunden 0 CHF 2.00
 • 5 Rappen 1942 vz - unz.
  5 Rappen 1942 vz - unz.
  CHF 6.20 CHF 6.50
  noch 5 Stunden 0 CHF 1.00
 • 5 rappen 1927
  5 rappen 1927
  CHF 0.90
  noch 14 Stunden 0 CHF 0.85
 • CH: 5 Rappensammlung 1893 - 1998
  CH: 5 Rappensammlung 1893 - 1998
  CHF 8.50
  noch 14 Stunden 2 CHF 2.50
 • 5 rappen 1921
  5 rappen 1921
  CHF 0.90
  noch 14 Stunden 0 CHF 0.85
 • (2981)5 Rp. Serie 1850-1993 ohne1896
  (2981)5 Rp. Serie 1850-1993 ohne1896
  CHF 251.10 CHF 296.10
  noch 12 Stunden 0 CHF 11.00
 • 5 Rappen : 1902
  5 Rappen : 1902
  CHF 3.00
  noch 15 Stunden 0 CHF 0.00
 • CHF__0.05 1945 vz-unz
  CHF__0.05 1945 vz-unz
  Neu eingestellt
  CHF 36.00
  30.09.2017, 17:55 CHF 2.00
 • 5 rappen 1953
  5 rappen 1953
  CHF 0.90
  noch 16 Stunden 0 CHF 0.85
 • 5 x 5 Rappen 1932 vz.
  5 x 5 Rappen 1932 vz.
  CHF 6.00 CHF 6.50
  22.09.2017, 06:37 0 CHF 1.00
 • 5 rappen 1907
  5 rappen 1907
  CHF 1.40
  noch 16 Stunden 1 CHF 0.85
 • 50 rappen 1965
  50 rappen 1965
  CHF 2.50
  noch 20 Stunden 0 CHF 0.85
 • 5 rappen 1969
  5 rappen 1969
  CHF 0.90
  noch 22 Stunden 0 CHF 0.85
 • 5 Stk 5 Rp 1981, 82, 83, 84, 85.
  5 Stk 5 Rp 1981, 82, 83, 84, 85.
  CHF 1.00 CHF 1.20
  22.09.2017, 13:21 0 CHF 1.20
 • 5 & 10 Rappen 1918 B Messing TOP
  5 & 10 Rappen 1918 B Messing TOP
  CHF 35.00
  22.09.2017, 16:09 0 CHF 3.00
 • 5 Rappen 1850 Erhaltung s original Scan
  5 Rappen 1850 Erhaltung s original Scan
  CHF 1.50
  22.09.2017, 17:26 1 Lieferung
 • CHF__0.05 1934 -unz
  CHF__0.05 1934 -unz
  Neu eingestellt
  CHF 1.00
  30.09.2017, 16:05 CHF 2.00
 • 5 Rappen 1850 Erhaltung s+ original Scan
  5 Rappen 1850 Erhaltung s+ original Scan
  CHF 1.50
  22.09.2017, 17:30 1 Lieferung
 • 5 Rappen 1850 AB!! +++ RAR! +++
  5 Rappen 1850 AB!! +++ RAR! +++
  CHF 95.00 CHF 100.00
  22.09.2017, 17:03 0 CHF 3.00
 • 5 Rappen 1850 Erhaltung s-ss orig.Scan
  5 Rappen 1850 Erhaltung s-ss orig.Scan
  CHF 1.50
  22.09.2017, 17:36 1 Lieferung
 • 5 Rappen 1850 Erhaltung ss orig.Scan
  5 Rappen 1850 Erhaltung ss orig.Scan
  CHF 5.00
  22.09.2017, 17:37 14 Lieferung
 • 5 Rappen 1932 unz.
  5 Rappen 1932 unz.
  CHF 7.50 CHF 7.80
  22.09.2017, 23:55 0 CHF 1.00
 • 5 Rappen 1850 Erhaltung ss+ orig.Scan
  5 Rappen 1850 Erhaltung ss+ orig.Scan
  CHF 2.00
  22.09.2017, 17:39 2 Lieferung
 • 5 Rappen 1850 Erhaltung ss-v orig.Scan
  5 Rappen 1850 Erhaltung ss-v orig.Scan
  CHF 3.00
  22.09.2017, 17:41 2 Lieferung
 • 5 Rappen 1850 Erhaltung v orig.Scan
  5 Rappen 1850 Erhaltung v orig.Scan
  CHF 10.00
  22.09.2017, 17:43 15 Lieferung
 • Schweizer Münzen 2x 5 Rp + 2x 10 Rp
  Schweizer Münzen 2x 5 Rp + 2x 10 Rp
  CHF 8.00 CHF 15.00
  23.09.2017, 13:48 0 CHF 2.35
 • 5 Centimes 1883 (fast UNZ)
  5 Centimes 1883 (fast UNZ)
  Neu eingestellt
  CHF 30.00
  30.09.2017, 08:49 Lieferung
 • 5 Rappen 1850 Erhaltung v+ orig.Scan
  5 Rappen 1850 Erhaltung v+ orig.Scan
  CHF 13.00
  22.09.2017, 17:55 17 Lieferung
 • 5 Rappen 1850 Erhaltung v-stgl orig.Scan
  5 Rappen 1850 Erhaltung v-stgl orig.Scan
  CHF 15.00
  22.09.2017, 18:01 4 Lieferung
 • 5 Rappen 1850 Erhaltung -stgl orig.Scan
  5 Rappen 1850 Erhaltung -stgl orig.Scan
  CHF 11.00
  22.09.2017, 18:03 6 Lieferung
 • 5 Rappen 1877, unzirkuliert, Rar.
  5 Rappen 1877, unzirkuliert, Rar.
  CHF 135.00 CHF 175.00
  23.09.2017, 18:15 0 CHF 7.00
 • 5 Rappen 1850 Erhaltung stgl orig.Scan
  5 Rappen 1850 Erhaltung stgl orig.Scan
  CHF 39.00
  22.09.2017, 18:05 27 Lieferung
 • 5 Rappen 1850 AB s-ss originalScan
  5 Rappen 1850 AB s-ss originalScan
  CHF 41.00
  22.09.2017, 18:44 44 Lieferung
 • 10 Stück 5 Rp. 1979 aus Orginalrolle
  10 Stück 5 Rp. 1979 aus Orginalrolle
  CHF 3.50 CHF 4.00
  24.09.2017, 07:24 0 CHF 1.50
 • 5 Rappen 1850 AB ss+ originalScan
  5 Rappen 1850 AB ss+ originalScan
  CHF 157.00
  22.09.2017, 18:47 193 Lieferung
 • CHF__0.05 1915 unz+
  CHF__0.05 1915 unz+
  CHF 162.00
  30.09.2017, 02:16 CHF 0.00
 • 5 Rappen 1872 Erhaltung ss-+orig.Scan
  5 Rappen 1872 Erhaltung ss-+orig.Scan
  CHF 4.00
  22.09.2017, 18:51 3 Lieferung
 • 5 Rappen 1872 Erhaltung ss-v orig.Scan
  5 Rappen 1872 Erhaltung ss-v orig.Scan
  CHF 21.00
  22.09.2017, 18:53 33 Lieferung
 • ++ 5 Rappen 1877
  ++ 5 Rappen 1877
  CHF 119.00 CHF 129.00
  24.09.2017, 21:38 0 CHF 6.30
 • 5 Rappen 1872 Erhaltung -v orig.Scan
  5 Rappen 1872 Erhaltung -v orig.Scan
  CHF 26.00
  22.09.2017, 18:55 41 Lieferung
 • 5 Rappen 1872 Erhaltung v-stgl orig.Scan
  5 Rappen 1872 Erhaltung v-stgl orig.Scan
  CHF 32.00
  22.09.2017, 18:57 39 Lieferung
 • 5 Rappen 1872 Erhaltung -stgl orig.Scan
  5 Rappen 1872 Erhaltung -stgl orig.Scan
  CHF 32.00
  22.09.2017, 18:58 56 Lieferung
 • ++ 5 Rappen 1876
  ++ 5 Rappen 1876
  CHF 119.00 CHF 125.00
  24.09.2017, 21:40 0 CHF 6.00
 • 5 Rappen 1912
  5 Rappen 1912
  CHF 1.00
  22.09.2017, 19:00 0 CHF 1.30
 • CHF__0.05 2010 stgl
  CHF__0.05 2010 stgl
  CHF 1.00
  29.09.2017, 22:19 CHF 2.00
 • 5 Rappen 1927
  5 Rappen 1927
  CHF 1.50
  22.09.2017, 19:02 0 CHF 1.30
 • 2 Stk 5 Rappen Münzen 1927, 1928
  2 Stk 5 Rappen Münzen 1927, 1928
  CHF 1.00 CHF 1.20
  25.09.2017, 08:22 0 CHF 1.20
 • 5 Rappen 1949
  5 Rappen 1949
  CHF 1.00
  22.09.2017, 19:02 0 CHF 1.30
 • 5 Rappen 1909
  5 Rappen 1909
  CHF 1.00
  22.09.2017, 19:01 0 CHF 1.30
 • 5 Rappen 1872 Erhaltung stgl orig.Scan
  5 Rappen 1872 Erhaltung stgl orig.Scan
  CHF 31.00
  22.09.2017, 19:19 16 Lieferung
 • 2 Stk 5 Rappen Münzen 1929, 1930
  2 Stk 5 Rappen Münzen 1929, 1930
  CHF 1.00 CHF 1.20
  25.09.2017, 09:54 0 CHF 1.20
 • 5 Rappen 1873 Erhaltung ss-v orig.Scan
  5 Rappen 1873 Erhaltung ss-v orig.Scan
  CHF 17.00
  22.09.2017, 19:22 10 Lieferung
 • 5 Rappen 1873 Erhaltung -v orig.Scan
  5 Rappen 1873 Erhaltung -v orig.Scan
  CHF 10.00
  22.09.2017, 19:23 10 Lieferung
 • 1877 5 Rappen *RAR*
  1877 5 Rappen *RAR*
  CHF 140.00
  28.09.2017, 21:06 CHF 7.00
 • 5 Rappen 1873 Erhaltung v orig.Scan
  5 Rappen 1873 Erhaltung v orig.Scan
  CHF 28.00
  22.09.2017, 19:25 31 Lieferung
 • 2 Stk 5 Rappen Münzen 1933, 1934
  2 Stk 5 Rappen Münzen 1933, 1934
  CHF 1.00 CHF 1.20
  25.09.2017, 10:25 0 CHF 1.20
 • 5 rappen 1920
  5 rappen 1920
  CHF 0.90
  22.09.2017, 22:38 0 CHF 0.85
 • 5 rappen 1954
  5 rappen 1954
  CHF 0.90
  22.09.2017, 23:38 0 CHF 0.85
 • 5 Rappen 1925 ss - vz.
  5 Rappen 1925 ss - vz.
  CHF 1.80 CHF 2.00
  25.09.2017, 10:49 0 CHF 1.00