• Laupenfünfliber.1939 Unz + Stgl
  Laupenfünfliber.1939 Unz + Stgl
  Promo-Angebot Neu eingestellt
  CHF 157.50 CHF 176.50
  19.08.2018, 20:10 0 CHF 3.50

 • 5 Franken Gedenkmünze 1983
  5 Franken Gedenkmünze 1983
  Neu eingestellt
  CHF 12.00 CHF 20.00
  26.08.2018, 00:07 0 CHF 1.00
 • 2 X5 Fr.1979 Einstein Formel und Gesicht
  2 X5 Fr.1979 Einstein Formel und Gesicht
  Neu eingestellt
  CHF 15.00
  19.08.2018, 20:49 CHF 1.50
 • 5 Fr. Gedenkmünze
  5 Fr. Gedenkmünze
  Neu eingestellt
  CHF 4.50
  25.08.2018, 22:21 3 CHF 1.00
 • 5 Fr. Gedenkmünze
  5 Fr. Gedenkmünze
  Neu eingestellt
  CHF 4.50
  25.08.2018, 22:01 5 CHF 1.00
 • Schweiz 1963, 5 Franken - Rotes Kreuz
  Schweiz 1963, 5 Franken - Rotes Kreuz
  Neu eingestellt
  CHF 6.00
  24.08.2018, 17:52 3 CHF 1.50
 • 5 Franken Landi 1939 Top Zustand
  5 Franken Landi 1939 Top Zustand
  Neu eingestellt
  CHF 16.00
  22.08.2018, 20:00 1 Lieferung
 • 5 Franken HELVETICA 1848
  5 Franken HELVETICA 1848
  Neu eingestellt
  CHF 9.00
  25.08.2018, 19:56 0 CHF 2.00
 • Silber Lot
  Silber Lot
  Neu eingestellt
  CHF 28.00
  25.08.2018, 19:40 3 CHF 6.30
 • Laupenfünfliber.1939 Unz + Stgl
  Laupenfünfliber.1939 Unz + Stgl
  Neu eingestellt
  CHF 157.50 CHF 176.50
  19.08.2018, 22:10 0 CHF 3.50
 • 1989 Mobilmachung (Henri Guisan) Fr. 5.-
  1989 Mobilmachung (Henri Guisan) Fr. 5.-
  Neu eingestellt
  CHF 5.00
  25.08.2018, 17:55 0 CHF 1.50
 • 1978 Henry Dunant Fr. 5.-
  1978 Henry Dunant Fr. 5.-
  Neu eingestellt
  CHF 5.00
  25.08.2018, 17:52 0 CHF 1.50
 • 1948 Verfassung Fr. 5.-
  1948 Verfassung Fr. 5.-
  Neu eingestellt
  CHF 7.00
  25.08.2018, 17:49 2 CHF 1.50
 • 1936 Wehranleihe Fr. 5.-
  1936 Wehranleihe Fr. 5.-
  Neu eingestellt
  CHF 7.00
  25.08.2018, 17:46 2 CHF 1.50
 • Schweizer Münzenkatalog 18 5 Fr. Gedenk
  Schweizer Münzenkatalog 18 5 Fr. Gedenk
  Neu eingestellt
  CHF 9.00
  noch 13 Stunden CHF 2.00
 • 5 Fr. 1939 Landesausstellung ZH (1)
  5 Fr. 1939 Landesausstellung ZH (1)
  Neu eingestellt
  CHF 39.90
  noch 7 Stunden 0 CHF 3.00
 • Landi 1939
  Landi 1939
  CHF 25.00
  24.08.2018, 22:33 0 CHF 2.00
 • Gedenkbrief Jahr 1989
  Gedenkbrief Jahr 1989
  CHF 10.00 CHF 20.00
  noch 20 Stunden 0 CHF 1.00
 • 5 Francs comm. 1948 en argent
  5 Francs comm. 1948 en argent
  CHF 8.00
  22.08.2018, 19:17 0 Lieferung
 • Gedenkmünze 5.- Jahr 1982 (G3)
  Gedenkmünze 5.- Jahr 1982 (G3)
  CHF 5.50 CHF 10.00
  noch 16 Stunden 0 CHF 1.00
 • Gedenkmünze 5.- Jahr 1978 (B)
  Gedenkmünze 5.- Jahr 1978 (B)
  CHF 5.50 CHF 10.00
  noch 16 Stunden 0 CHF 1.00
 • Gedenkmünze 5.- Jahr 1977 (B)
  Gedenkmünze 5.- Jahr 1977 (B)
  CHF 5.50 CHF 10.00
  noch 16 Stunden 0 CHF 1.00
 • Gedenkmünze 5.- Jahr 1975 (B)
  Gedenkmünze 5.- Jahr 1975 (B)
  CHF 5.50 CHF 10.00
  noch 16 Stunden 0 CHF 1.00
 • Gedenkmünze 5.- Jahr 1989 (C)
  Gedenkmünze 5.- Jahr 1989 (C)
  CHF 5.50 CHF 10.00
  noch 16 Stunden 0 CHF 1.00
 • Gedenkmünze 5.- Jahr 1988 (C)
  Gedenkmünze 5.- Jahr 1988 (C)
  CHF 5.50 CHF 10.00
  noch 16 Stunden 0 CHF 1.00
 • Gedenkmünze 5.- Jahr 1985 (C)
  Gedenkmünze 5.- Jahr 1985 (C)
  CHF 5.50 CHF 10.00
  noch 16 Stunden 0 CHF 1.00
 • Gedenkmünze 5.- Jahr 1984 (B)
  Gedenkmünze 5.- Jahr 1984 (B)
  CHF 5.50 CHF 10.00
  17.08.2018, 05:33 0 CHF 1.00
 • Gedenkmünze 5.- Jahr 1987 (B)
  Gedenkmünze 5.- Jahr 1987 (B)
  CHF 5.50 CHF 10.00
  17.08.2018, 05:33 0 CHF 1.00
 • Gedenkmünze 5.- Jahr 1974 (B)
  Gedenkmünze 5.- Jahr 1974 (B)
  CHF 5.50 CHF 10.00
  17.08.2018, 05:33 0 CHF 1.00
 • Gedenkmünze 5.- Jahr 1990 (K2)
  Gedenkmünze 5.- Jahr 1990 (K2)
  CHF 5.50 CHF 10.00
  17.08.2018, 05:32 0 CHF 1.00
 • 18 x 5 Franken-Sondermünzen (1974-1990)
  18 x 5 Franken-Sondermünzen (1974-1990)
  CHF 120.00
  24.08.2018, 16:31 0 CHF 4.00
 • CH 5.-- 1974 Confédération
  CH 5.-- 1974 Confédération
  CHF 5.00 CHF 7.00
  24.08.2018, 16:28 0 CHF 2.00
 • 5 Fr. 1939 Landesausstellung ZH
  5 Fr. 1939 Landesausstellung ZH
  CHF 36.00
  24.08.2018, 15:06 0 CHF 2.00
 • 6 x 5 Franken Gedenkmünzen Silber
  6 x 5 Franken Gedenkmünzen Silber
  CHF 46.00
  23.08.2018, 20:00 21 CHF 6.30
 • 5 Franken Laupen 1939
  5 Franken Laupen 1939
  CHF 72.00
  23.08.2018, 20:02 28 CHF 6.30
 • 9 Gedenkmünzen 5 Franken
  9 Gedenkmünzen 5 Franken
  CHF 46.00
  22.08.2018, 19:41 1 CHF 1.00
 • 5 Fr com. 1986
  5 Fr com. 1986
  CHF 8.00
  24.08.2018, 14:23 0 CHF 2.00
 • 5 Fr com. 1985
  5 Fr com. 1985
  CHF 8.00
  24.08.2018, 14:22 0 CHF 2.00
 • Lot von 11 Gedenkmünze von 5.-
  Lot von 11 Gedenkmünze von 5.-
  CHF 62.00
  20.08.2018, 20:29 8 CHF 6.30
 • 5 Fr com. 1977
  5 Fr com. 1977
  CHF 9.00
  24.08.2018, 14:20 0 CHF 2.00
 • 5 Fr com. 1976
  5 Fr com. 1976
  CHF 9.00
  24.08.2018, 14:19 0 CHF 2.00
 • 5 Fr 1963 Rotes Kreuz - Unz.
  5 Fr 1963 Rotes Kreuz - Unz.
  CHF 9.90
  22.08.2018, 20:37 0 Lieferung
 • 5 Fr 1948 Constitution - Unz.
  5 Fr 1948 Constitution - Unz.
  CHF 9.90
  22.08.2018, 20:35 0 Lieferung
 • 5 Fr 1941 Bundesfeier - Unz.
  5 Fr 1941 Bundesfeier - Unz.
  CHF 18.00
  22.08.2018, 20:33 0 Lieferung
 • 500 Jahre Schlacht bei St. Jakob - 1944
  500 Jahre Schlacht bei St. Jakob - 1944
  CHF 16.00
  23.08.2018, 18:30 1 CHF 2.00
 • 5 Fr comm. 1979
  5 Fr comm. 1979
  CHF 8.00
  24.08.2018, 13:10 0 CHF 2.00
 • 5 Fr comm. 1984
  5 Fr comm. 1984
  CHF 8.00
  24.08.2018, 13:11 0 CHF 2.00
 • 5 Fr comm. 1978
  5 Fr comm. 1978
  CHF 8.00
  24.08.2018, 13:07 0 CHF 2.00
 • 5 Fr comm. 1983
  5 Fr comm. 1983
  CHF 8.00
  24.08.2018, 13:07 0 CHF 2.00
 • Silbergedenkfünfliber 1948
  Silbergedenkfünfliber 1948
  CHF 40.00
  24.08.2018, 12:55 0 CHF 10.00
 • Silbergedenkfünfliber 1963
  Silbergedenkfünfliber 1963
  CHF 30.00
  24.08.2018, 12:55 0 CHF 7.00
 • Lot 4 pièces 5 CHF Commémoratives
  Lot 4 pièces 5 CHF Commémoratives
  CHF 16.20
  21.08.2018, 21:46 9 CHF 1.10
 • CHF___5.00 1999 Fête des Vignerons PP
  CHF___5.00 1999 Fête des Vignerons PP
  CHF 25.00
  24.08.2018, 10:30 CHF 2.80
 • 5 Fr Heredio nostro futurum 1975
  5 Fr Heredio nostro futurum 1975
  CHF 5.00
  23.08.2018, 21:16 0 CHF 1.00
 • 7 Gedenkmünzen
  7 Gedenkmünzen
  CHF 45.50 CHF 52.50
  23.08.2018, 21:12 0 CHF 2.50
 • 19 Gedenkmünzen 5 Fr.
  19 Gedenkmünzen 5 Fr.
  CHF 118.75 CHF 133.00
  23.08.2018, 21:12 0 CHF 8.00
 • 1979 3 x Einstein Porträt + Formel UNZ
  1979 3 x Einstein Porträt + Formel UNZ
  CHF 39.00
  23.08.2018, 21:12 0 CHF 2.50
 • Lot 4 x 5 CHF 1948 Bundesverfassung
  Lot 4 x 5 CHF 1948 Bundesverfassung
  CHF 38.00
  17.08.2018, 18:01 0 CHF 1.00
 • 7x Fr. 5.-- Gedenkmünzen
  7x Fr. 5.-- Gedenkmünzen
  CHF 33.00
  22.08.2018, 20:56 11 CHF 2.50
 • 5 CHF Gedenkmünze 1941 (Bundesfeier)
  5 CHF Gedenkmünze 1941 (Bundesfeier)
  CHF 22.00
  17.08.2018, 17:59 0 CHF 1.00
 • 5 CHF 1944 (St. Jakob an der Bris)
  5 CHF 1944 (St. Jakob an der Bris)
  CHF 18.00
  17.08.2018, 17:59 0 CHF 1.00