• TÜRKEI 2.5 LIRA 1966
  TÜRKEI 2.5 LIRA 1966
  CHF 1.00
  noch 37 Minuten 0 CHF 2.00
 • AD13 Akce lotx9
  AD13 Akce lotx9
  CHF 15.00
  28.05.2017, 21:04 0 CHF 1.00
 • Türkei-100 Lira 1990
  Türkei-100 Lira 1990
  CHF 1.00
  29.05.2017, 11:34 0 CHF 1.25
 • TÜRKEI 1 LIRA 1959
  TÜRKEI 1 LIRA 1959
  CHF 1.00
  29.05.2017, 19:31 0 CHF 2.00
 • TÜRKEI 5 TÜRK LIRASI 2015 UNZ. *RAR*
  TÜRKEI 5 TÜRK LIRASI 2015 UNZ. *RAR*
  CHF 15.00
  31.05.2017, 19:31 0 CHF 2.00
 • Türkei 500000 Lira 1998
  Türkei 500000 Lira 1998
  CHF 14.85 CHF 20.15
  28.05.2017, 21:01 0 CHF 0.00
 • Türkei 50 Kurus 1935 Silber ab 1.-
  Türkei 50 Kurus 1935 Silber ab 1.-
  CHF 2.00
  01.06.2017, 20:49 2 CHF 2.00
 • Lot alte Münze Türkei ab 1 Franken
  Lot alte Münze Türkei ab 1 Franken
  CHF 1.50
  01.06.2017, 20:51 1 CHF 2.00
 • TÜRKEI 1 LIRA 2016 UNZ.
  TÜRKEI 1 LIRA 2016 UNZ.
  CHF 5.00
  03.06.2017, 19:31 0 CHF 2.00
 • TÜRKEI 15 TÜRK LIRASI 2016 SILBER UNZ.PP
  TÜRKEI 15 TÜRK LIRASI 2016 SILBER UNZ.PP
  CHF 35.00
  noch 37 Minuten 0 CHF 2.00
 • Türkei
  Türkei
  CHF 1.00
  03.06.2017, 23:41 0 CHF 1.80
 • 1