RC Modellbau Flugzeug kaufen

 • Zuni 1.2m Art Hobby
  Zuni 1.2m Art Hobby
  Promo-Angebot
  CHF 200.00
  30.04.2017, 11:12 CHF 0.00

 • SBD Dauntless, Spw 2060mm, ARF-Set, VQ
  SBD Dauntless, Spw 2060mm, ARF-Set, VQ
  CHF 399.00
  03.05.2017, 21:45 CHF 29.00
 • Flugzeug Benzin inkl:Servo
  Flugzeug Benzin inkl:Servo
  CHF 100.00 CHF 170.00
  07.05.2017, 14:53 0 CHF 0.00
 • TrainStar Exchange, Spw 1100mm, RTF-Set
  TrainStar Exchange, Spw 1100mm, RTF-Set
  CHF 179.00
  03.05.2017, 21:44 CHF 10.00
 • Cessna Citiation 550 Turbojet, RTF-Set
  Cessna Citiation 550 Turbojet, RTF-Set
  CHF 275.00
  03.05.2017, 21:37 CHF 10.00
 • Waco YMF-5D, Spw 1270mm PNP-Set, Dynam
  Waco YMF-5D, Spw 1270mm PNP-Set, Dynam
  CHF 189.00
  03.05.2017, 21:36 CHF 13.00
 • T-28D Trojan V4 Spw 1400mm, PNP-Set, FMS
  T-28D Trojan V4 Spw 1400mm, PNP-Set, FMS
  CHF 359.00
  03.05.2017, 21:35 CHF 10.00
 • Seawind Spw 1220mm, PNP-Set von Dynam
  Seawind Spw 1220mm, PNP-Set von Dynam
  CHF 185.00
  03.05.2017, 21:30 CHF 10.00
 • Hawker Hurricane Sp 1250mm PNP-Set Dynam
  Hawker Hurricane Sp 1250mm PNP-Set Dynam
  CHF 189.00
  03.05.2017, 21:28 CHF 10.00
 • Piper j3
  Piper j3
  CHF 27.00
  07.05.2017, 16:35 9 CHF 0.00
 • Gee-Bee Y, Spw 1270mm PNP-Set, Dynam
  Gee-Bee Y, Spw 1270mm PNP-Set, Dynam
  CHF 139.00
  03.05.2017, 21:27 CHF 10.00
 • Sky Raider Mach 1, Spw 1660mm von TWM
  Sky Raider Mach 1, Spw 1660mm von TWM
  CHF 179.00
  03.05.2017, 21:19 CHF 13.00
 • Indoor Slowflyer 100, 420mm, Art-Tech
  Indoor Slowflyer 100, 420mm, Art-Tech
  CHF 39.90
  03.05.2017, 21:17 CHF 10.00
 • ONE LY-S12 - FPV-Platform - Spw 1800mm
  ONE LY-S12 - FPV-Platform - Spw 1800mm
  CHF 325.00
  03.05.2017, 21:16 CHF 10.00
 • Wasserflugzeug PBY Catalina blau PNP-SET
  Wasserflugzeug PBY Catalina blau PNP-SET
  CHF 189.00
  03.05.2017, 21:15 CHF 13.00
 • Lanyu Cessna 182, 747-3, Spw 1560mm, PNP
  Lanyu Cessna 182, 747-3, Spw 1560mm, PNP
  CHF 159.00
  03.05.2017, 21:13 CHF 10.00
 • Mustang P-51B V8, 1450mm, PNP-Set, FMS
  Mustang P-51B V8, 1450mm, PNP-Set, FMS
  CHF 299.00
  01.05.2017, 21:21 CHF 10.00
 • Mitchell B-25, Spw 1470mm, PNP-Set, FMS
  Mitchell B-25, Spw 1470mm, PNP-Set, FMS
  CHF 299.00
  03.05.2017, 21:12 CHF 13.00
 • Giant T-28 Trojan V3, Spw 1420mm von FMS
  Giant T-28 Trojan V3, Spw 1420mm von FMS
  CHF 259.00
  03.05.2017, 21:11 CHF 10.00
 • Piper L4-A Grasshopper Spw 2710mm ARF VQ
  Piper L4-A Grasshopper Spw 2710mm ARF VQ
  CHF 329.00
  03.05.2017, 21:09 CHF 13.00
 • Dornier Do-27 Zebra Spw 1630mm, ARF - VQ
  Dornier Do-27 Zebra Spw 1630mm, ARF - VQ
  CHF 149.00
  03.05.2017, 21:08 CHF 10.00
 • Sky-Surfer MAX, Spw 1510mm, PNP-Set
  Sky-Surfer MAX, Spw 1510mm, PNP-Set
  CHF 279.00
  03.05.2017, 21:06 CHF 10.00
 • Wing-Dragon 300 Spw 740mm, RTF, Art-Tech
  Wing-Dragon 300 Spw 740mm, RTF, Art-Tech
  CHF 55.00
  03.05.2017, 21:05 CHF 10.00
 • Pilatus Porter PC-6, Spw 1580mm von VQ
  Pilatus Porter PC-6, Spw 1580mm von VQ
  CHF 189.00
  03.05.2017, 21:04 CHF 13.00
 • Goshaw T-45 US Navy V3, EPO, PNP, Sapac
  Goshaw T-45 US Navy V3, EPO, PNP, Sapac
  CHF 169.00
  03.05.2017, 21:01 CHF 10.00
 • Jodel Robin
  Jodel Robin
  CHF 15.00
  07.05.2017, 16:02 21 CHF 0.00
 • L-39 Albatros, Spw 550mm, PNP-Set + Gyro
  L-39 Albatros, Spw 550mm, PNP-Set + Gyro
  CHF 119.00
  04.05.2017, 22:17 CHF 8.00
 • Pitts Sport 3D, Spw 1400mm, PNP-Set, FMS
  Pitts Sport 3D, Spw 1400mm, PNP-Set, FMS
  CHF 358.00
  04.05.2017, 22:14 CHF 13.00
 • HawkSky V2, Spw 1370mm, PNP-Set, Dynam
  HawkSky V2, Spw 1370mm, PNP-Set, Dynam
  CHF 125.00
  04.05.2017, 22:14 CHF 8.00
 • Piper J3 Cub, Spw 1250mm, PNP-Set, Dynam
  Piper J3 Cub, Spw 1250mm, PNP-Set, Dynam
  CHF 138.00
  04.05.2017, 22:11 CHF 10.00
 • Spitfire, Spw 650mm, RTF-Set, Freewing
  Spitfire, Spw 650mm, RTF-Set, Freewing
  CHF 109.00
  04.05.2017, 22:09 CHF 10.00
 • Sky Trainer 182 Spw 1410mm, PNP-Set, FMS
  Sky Trainer 182 Spw 1410mm, PNP-Set, FMS
  CHF 185.00
  04.05.2017, 22:08 CHF 10.00
 • Kawasaki Ki-61 Hien, 995mm, PNP-Set, FMS
  Kawasaki Ki-61 Hien, 995mm, PNP-Set, FMS
  CHF 229.00
  04.05.2017, 22:04 CHF 10.00
 • Panther F9F Nano Jet, Spw 510mm, PNP-Set
  Panther F9F Nano Jet, Spw 510mm, PNP-Set
  CHF 89.00
  04.05.2017, 21:58 CHF 10.00
 • F4U Corsair blau PNP-Set von TopRCHobby
  F4U Corsair blau PNP-Set von TopRCHobby
  CHF 99.00
  04.05.2017, 21:58 CHF 13.00
 • Junkers Ju 87 Stuka, 1400mm PNP-Set, FMS
  Junkers Ju 87 Stuka, 1400mm PNP-Set, FMS
  CHF 279.00
  04.05.2017, 21:55 CHF 10.00
 • Edge 540, 410mm, PNP-Modell von A-RC
  Edge 540, 410mm, PNP-Modell von A-RC
  CHF 76.00
  04.05.2017, 21:54 CHF 8.00
 • Stuka Ju-87 Spw 1005mm, PNP-Set Art-tech
  Stuka Ju-87 Spw 1005mm, PNP-Set Art-tech
  CHF 89.00
  04.05.2017, 21:53 CHF 10.00
 • Nurflügler Boomerange, Spw 1016mm, X-uav
  Nurflügler Boomerange, Spw 1016mm, X-uav
  CHF 99.00
  04.05.2017, 21:53 CHF 10.00
 • Nurflügler Skywalker X8, Spw 2120mm, KIT
  Nurflügler Skywalker X8, Spw 2120mm, KIT
  CHF 249.00
  04.05.2017, 21:51 CHF 12.00
 • Fly Baby US Mail, 20ccm, Spw 2410mm, VQ
  Fly Baby US Mail, 20ccm, Spw 2410mm, VQ
  CHF 265.00
  04.05.2017, 21:48 CHF 13.00
 • Pilatus PC6 RR von Multiplex
  Pilatus PC6 RR von Multiplex
  CHF 18.00 CHF 120.00
  06.05.2017, 19:02 4 CHF 0.00
 • P-38 Lightning, Spw 2100mm, ARF-Set - VQ
  P-38 Lightning, Spw 2100mm, ARF-Set - VQ
  CHF 399.00
  04.05.2017, 21:46 CHF 10.00
 • Junker JU-52 Swiss, Spw 1630mm, ARF - VQ
  Junker JU-52 Swiss, Spw 1630mm, ARF - VQ
  CHF 169.00
  04.05.2017, 21:47 CHF 10.00
 • Real-Kit Cloud Dancer Spw 1300mm Kit-Set
  Real-Kit Cloud Dancer Spw 1300mm Kit-Set
  CHF 49.00
  04.05.2017, 21:45 CHF 8.00
 • ZERO A6M3 von FMS
  ZERO A6M3 von FMS
  CHF 100.00 CHF 200.00
  06.05.2017, 19:22 0 CHF 0.00
 • Royal Air Force
  Royal Air Force
  CHF 2.00
  07.05.2017, 14:59 1 CHF 0.00
 • Mitsubishi A6M3 Zero Spw 1400mm, PNP FMS
  Mitsubishi A6M3 Zero Spw 1400mm, PNP FMS
  CHF 299.00
  04.05.2017, 21:42 CHF 12.00
 • Wing-Dragon 300 Spw 740mm, RTF, Art-Tech
  Wing-Dragon 300 Spw 740mm, RTF, Art-Tech
  CHF 55.00
  04.05.2017, 21:41 CHF 10.00
 • P-51B Mustang, 420mm, RTF-Set, Art-Tech
  P-51B Mustang, 420mm, RTF-Set, Art-Tech
  CHF 50.00
  04.05.2017, 21:39 CHF 10.00
 • Dornier Do-27, Spw 1630mm, von VQ-Models
  Dornier Do-27, Spw 1630mm, von VQ-Models
  CHF 149.00
  04.05.2017, 21:39 CHF 13.00
 • SIAI Marchetti F-260M Spw 1690mm CYModel
  SIAI Marchetti F-260M Spw 1690mm CYModel
  CHF 219.00
  04.05.2017, 21:38 CHF 10.00
 • Nemesis NXT, Spw 1100mm, PNP-Set, FMS
  Nemesis NXT, Spw 1100mm, PNP-Set, FMS
  CHF 219.00
  04.05.2017, 21:38 CHF 10.00
 • Sky-Surfer X8, Spw 1400mm, PNP-Set X-UAV
  Sky-Surfer X8, Spw 1400mm, PNP-Set X-UAV
  CHF 89.00
  04.05.2017, 21:34 CHF 10.00
 • Piper Cherokee
  Piper Cherokee
  CHF 19.00
  07.05.2017, 14:36 14 CHF 0.00
 • Jet MIG-29, Spw 1142mm, PNP-Set Lanxiang
  Jet MIG-29, Spw 1142mm, PNP-Set Lanxiang
  CHF 499.00
  04.05.2017, 21:34 CHF 10.00
 • Cap 232 Hangar 9
  Cap 232 Hangar 9
  CHF 360.00 CHF 850.00
  06.05.2017, 19:25 18 CHF 0.00
 • Mini Spitfire V2, Spw 800mm, RTF-Set FMS
  Mini Spitfire V2, Spw 800mm, RTF-Set FMS
  CHF 149.00
  04.05.2017, 21:32 CHF 8.00
 • Elektrosegler/Jet, Sky Cruise 2400, PNP
  Elektrosegler/Jet, Sky Cruise 2400, PNP
  CHF 259.00
  04.05.2017, 21:33 CHF 19.00
 • Cessna 188, Spw 1500mm PNP-Set von Dynam
  Cessna 188, Spw 1500mm PNP-Set von Dynam
  CHF 189.00
  04.05.2017, 21:33 CHF 10.00
 • Segler FPV Spy-Hawk Pro mit Kamera - RTF
  Segler FPV Spy-Hawk Pro mit Kamera - RTF
  CHF 289.00
  04.05.2017, 21:22 CHF 13.00