Modelleisenbahnen & Zubehör

 • Rietze STRA01023 Strassenbahn Basel
  Rietze STRA01023 Strassenbahn Basel
  Promo-Angebot Neu eingestellt
  CHF 1.00 CHF 229.00
  27.08.2017, 19:00 0 CHF 10.00

 • Märklin 8603 DB-GW Mönchshof-Bräu
  Märklin 8603 DB-GW Mönchshof-Bräu
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8603 DB-GW Mönchshof-Bräu
  Märklin 8603 DB-GW Mönchshof-Bräu
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8603 DB-GW Mönchshof-Bräu
  Märklin 8603 DB-GW Mönchshof-Bräu
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8603 DB-GW Mönchshof-Bräu
  Märklin 8603 DB-GW Mönchshof-Bräu
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8615 DB-GW Kontainer grau
  Märklin 8615 DB-GW Kontainer grau
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8614 DB-Kesselwagen BP kurz
  Märklin 8614 DB-Kesselwagen BP kurz
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8202 DB-Kesselwagen Minol lang
  Märklin 8202 DB-Kesselwagen Minol lang
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8648 DB-GW Dinkel Acker
  Märklin 8648 DB-GW Dinkel Acker
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8648 DB-GW Dinkel Acker
  Märklin 8648 DB-GW Dinkel Acker
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8612.904 SBB-GW Valvoline
  Märklin 8612.904 SBB-GW Valvoline
  Neu eingestellt
  CHF 20.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8612.904 SBB-GW Valvoline
  Märklin 8612.904 SBB-GW Valvoline
  Neu eingestellt
  CHF 20.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 88656.3 SBB-GW Hbils Re460/Kroko
  Märklin 88656.3 SBB-GW Hbils Re460/Kroko
  Neu eingestellt
  CHF 25.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 88656.3 SBB-GW Hbils Re460/Kroko
  Märklin 88656.3 SBB-GW Hbils Re460/Kroko
  Neu eingestellt
  CHF 20.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin ex82501 ÖBB-GW Schwechat 2000
  Märklin ex82501 ÖBB-GW Schwechat 2000
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8826 DB-Lokomotive BR151
  Märklin 8826 DB-Lokomotive BR151
  Neu eingestellt
  CHF 60.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8866 DB-Lokomotive BR V160
  Märklin 8866 DB-Lokomotive BR V160
  Neu eingestellt
  CHF 70.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 86002 Sonderwagen Geburtstag
  Märklin 86002 Sonderwagen Geburtstag
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 88125 Sonderwagen-Set Typ 8600
  Märklin 88125 Sonderwagen-Set Typ 8600
  Neu eingestellt
  CHF 40.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin Sonderwagen-Set Typ 8656
  Märklin Sonderwagen-Set Typ 8656
  Neu eingestellt
  CHF 40.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin Sonderwagen-Set Typ 8600 Pepsi
  Märklin Sonderwagen-Set Typ 8600 Pepsi
  Neu eingestellt
  CHF 80.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin Sonderwagen ALNO
  Märklin Sonderwagen ALNO
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8609 DB-GW Gepäckwagen grün
  Märklin 8609 DB-GW Gepäckwagen grün
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8947 Zweipoliger Umschalter
  Märklin 8947 Zweipoliger Umschalter
  Neu eingestellt
  CHF 29.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8732 DR-PW Post nostalgisch
  Märklin 8732 DR-PW Post nostalgisch
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8668 DB-GW Hochbord gedeckt
  Märklin 8668 DB-GW Hochbord gedeckt
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8655 DB-GW Rungenwagen braun
  Märklin 8655 DB-GW Rungenwagen braun
  Neu eingestellt
  CHF 15.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8667 SBB-GW Etra AG Zürich
  Märklin 8667 SBB-GW Etra AG Zürich
  Neu eingestellt
  CHF 30.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 82161 SBB-GW Interfrigo weiss
  Märklin 82161 SBB-GW Interfrigo weiss
  Neu eingestellt
  CHF 25.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin Typ 8625 Sonderwagen 1991
  Märklin Typ 8625 Sonderwagen 1991
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 81423 SBB-Set mit Krokodil
  Märklin 81423 SBB-Set mit Krokodil
  Neu eingestellt
  CHF 450.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8829 SBB-Lok Ae 6/6 Basel
  Märklin 8829 SBB-Lok Ae 6/6 Basel
  Neu eingestellt
  CHF 160.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8607 DB-GW Feldschlösschen
  Märklin 8607 DB-GW Feldschlösschen
  Neu eingestellt
  CHF 15.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8608 DB-GW Carlsberg
  Märklin 8608 DB-GW Carlsberg
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • MTL 535.00.320 USA-Caboose CN
  MTL 535.00.320 USA-Caboose CN
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • AZL USA-Caboose Chessie System #902
  AZL USA-Caboose Chessie System #902
  Neu eingestellt
  CHF 60.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • AZL USA-Lok EMD SD70M U. Pacific #4944
  AZL USA-Lok EMD SD70M U. Pacific #4944
  Neu eingestellt
  CHF 200.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • AZL USA-Lok EMD GP7 C&O #5712
  AZL USA-Lok EMD GP7 C&O #5712
  Neu eingestellt
  CHF 190.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • MTL USA-Lok EMD GP35 C&O #3562
  MTL USA-Lok EMD GP35 C&O #3562
  Neu eingestellt
  CHF 80.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8216 SBB-GW-Set Migros/Rapelli
  Märklin 8216 SBB-GW-Set Migros/Rapelli
  Neu eingestellt
  CHF 60.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 87940 DB-PW nostalgisch
  Märklin 87940 DB-PW nostalgisch
  Neu eingestellt
  CHF 15.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 87950 DB-PW nostalgisch
  Märklin 87950 DB-PW nostalgisch
  Neu eingestellt
  CHF 15.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 87950 DB-PW nostalgisch
  Märklin 87950 DB-PW nostalgisch
  Neu eingestellt
  CHF 15.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 87950 DB-PW nostalgisch
  Märklin 87950 DB-PW nostalgisch
  Neu eingestellt
  CHF 15.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 87960 DB-PW nostalgisch
  Märklin 87960 DB-PW nostalgisch
  Neu eingestellt
  CHF 15.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8858 DB-Lokomotive BR151
  Märklin 8858 DB-Lokomotive BR151
  Neu eingestellt
  CHF 60.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8840 DB-Lokomotive E40
  Märklin 8840 DB-Lokomotive E40
  Neu eingestellt
  CHF 60.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 80018 Museumswagen 2007
  Märklin 80018 Museumswagen 2007
  Neu eingestellt
  CHF 15.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin USA-Lokomotive Burl. Route #2305
  Märklin USA-Lokomotive Burl. Route #2305
  Neu eingestellt
  CHF 75.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8705 DB-PW 2. Kl. nostaligisch
  Märklin 8705 DB-PW 2. Kl. nostaligisch
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8705 DB-PW 2. Kl. nostaligisch
  Märklin 8705 DB-PW 2. Kl. nostaligisch
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8704 DB-PW 1./2. Kl. nostalgisch
  Märklin 8704 DB-PW 1./2. Kl. nostalgisch
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • Märklin 8704 DB-PW 1./2. Kl. nostalgisch
  Märklin 8704 DB-PW 1./2. Kl. nostalgisch
  Neu eingestellt
  CHF 10.00
  31.08.2017, 13:42 Lieferung
 • FALLER 272561 - Heuernte
  FALLER 272561 - Heuernte
  Neu eingestellt
  CHF 24.90
  31.08.2017, 12:42 CHF 8.00
 • FLEISCHMANN 2 x Pers.Wagen 5164 / 5165
  FLEISCHMANN 2 x Pers.Wagen 5164 / 5165
  Neu eingestellt
  CHF 29.00
  27.08.2017, 19:59 0 CHF 9.00
 • Amtrak Lokomotive
  Amtrak Lokomotive
  Neu eingestellt
  CHF 30.00
  29.08.2017, 21:00 1 CHF 9.00
 • Trix Flachwagen mit Kessel 24314
  Trix Flachwagen mit Kessel 24314
  Neu eingestellt
  CHF 39.00
  27.08.2017, 19:59 0 CHF 9.00
 • LED 2x3x4mm verkabelt, 12V DC, klar/weis
  LED 2x3x4mm verkabelt, 12V DC, klar/weis
  Neu eingestellt
  CHF 1.40
  31.08.2017, 12:37 CHF 1.00
 • LED 2x3x4mm verkabelt, 12V DC, klar/blau
  LED 2x3x4mm verkabelt, 12V DC, klar/blau
  Neu eingestellt
  CHF 1.40
  31.08.2017, 12:34 CHF 1.00
 • ROCO 2 x SBB Güterwagen 46602 / 46648
  ROCO 2 x SBB Güterwagen 46602 / 46648
  Neu eingestellt
  CHF 19.00
  27.08.2017, 19:59 0 CHF 9.00
 • Drucktaster gelb
  Drucktaster gelb
  Neu eingestellt
  CHF 1.50
  31.08.2017, 13:33 CHF 1.00