• Schenk Holzherd
  Schenk Holzherd
  Promo-Angebot
  CHF 1.00
  23.01.2017, 07:18 0 CHF 0.00

 • V-ZUG Backofen 2100303001
  V-ZUG Backofen 2100303001
  Neu eingestellt
  CHF 1'477.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Backofen HB32GB555
  Siemens Backofen HB32GB555
  Neu eingestellt
  CHF 950.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Backofen HB3002Z1C
  Siemens Backofen HB3002Z1C
  Neu eingestellt
  CHF 1'118.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen 2100400013
  V-ZUG Backofen 2100400013
  Neu eingestellt
  CHF 1'530.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Miele Kompakt H 6800-60 BP BW
  Miele Kompakt H 6800-60 BP BW
  Neu eingestellt
  CHF 2'834.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Herd HE53GB250C
  Siemens Herd HE53GB250C
  Neu eingestellt
  CHF 1'148.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Kompakt CM678G4S1
  Siemens Kompakt CM678G4S1
  Neu eingestellt
  CHF 1'429.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen 2100300003
  V-ZUG Backofen 2100300003
  Neu eingestellt
  CHF 1'435.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Sensor-Glaskeramik 97A436
  V-ZUG Sensor-Glaskeramik 97A436
  Neu eingestellt
  CHF 1'117.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Herd HE3305Z1C
  Siemens Herd HE3305Z1C
  Neu eingestellt
  CHF 1'267.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Sensor-Glaskeramik ET601FN17C
  Siemens Sensor-Glaskeramik ET601FN17C
  Neu eingestellt
  CHF 765.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Kompakt CS656GBW1
  Siemens Kompakt CS656GBW1
  Neu eingestellt
  CHF 1'793.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Herd HE1006Z1C
  Siemens Herd HE1006Z1C
  Neu eingestellt
  CHF 1'001.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Miele Induktions-Glaskeramik KM 6352
  Miele Induktions-Glaskeramik KM 6352
  Neu eingestellt
  CHF 1'938.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Backofen HB23AB521
  Siemens Backofen HB23AB521
  Neu eingestellt
  CHF 741.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Kompakt HM678G4S1C
  Siemens Kompakt HM678G4S1C
  Neu eingestellt
  CHF 2'541.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Mikrowelle 2400200000
  V-ZUG Mikrowelle 2400200000
  Neu eingestellt
  CHF 621.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Waschturm 287400+173300
  V-ZUG Waschturm 287400+173300
  Neu eingestellt
  CHF 6'920.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Sensor-Glaskeramik 39440
  V-ZUG Sensor-Glaskeramik 39440
  Neu eingestellt
  CHF 1'067.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Mikrowelle 2400500003
  V-ZUG Mikrowelle 2400500003
  Neu eingestellt
  CHF 971.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Mikrowelle 2400700013
  V-ZUG Mikrowelle 2400700013
  Neu eingestellt
  CHF 1'382.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Sensor-Glaskeramik 39406
  V-ZUG Sensor-Glaskeramik 39406
  Neu eingestellt
  CHF 1'067.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Kompakt HS636GDS1C
  Siemens Kompakt HS636GDS1C
  Neu eingestellt
  CHF 1'622.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Mikrowelle 2400300001
  V-ZUG Mikrowelle 2400300001
  Neu eingestellt
  CHF 877.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Mikrowelle 2400100003
  V-ZUG Mikrowelle 2400100003
  Neu eingestellt
  CHF 684.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Mikrowelle 2400800003
  V-ZUG Mikrowelle 2400800003
  Neu eingestellt
  CHF 1'287.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen 2100900033
  V-ZUG Backofen 2100900033
  Neu eingestellt
  CHF 1'334.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Herd HE3302Z1C
  Siemens Herd HE3302Z1C
  Neu eingestellt
  CHF 1'200.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Herd HE20AB621C schwarz
  Siemens Herd HE20AB621C schwarz
  Neu eingestellt
  CHF 711.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Kompakt CM638GRS1
  Siemens Kompakt CM638GRS1
  Neu eingestellt
  CHF 1'309.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Kompakt CN678G4S1
  Siemens Kompakt CN678G4S1
  Neu eingestellt
  CHF 1'909.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Kompakt CM676G0S6
  Siemens Kompakt CM676G0S6
  Neu eingestellt
  CHF 1'660.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen 2100600020
  V-ZUG Backofen 2100600020
  Neu eingestellt
  CHF 940.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen 2100303002
  V-ZUG Backofen 2100303002
  Neu eingestellt
  CHF 1'479.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen 2100403002
  V-ZUG Backofen 2100403002
  Neu eingestellt
  CHF 1'479.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Miele Kombination-Glaskeramik KM 6021
  Miele Kombination-Glaskeramik KM 6021
  Neu eingestellt
  CHF 1'066.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Herd HA422210C
  Siemens Herd HA422210C
  Neu eingestellt
  CHF 834.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Herd HE10AB421C umbra
  Siemens Herd HE10AB421C umbra
  Neu eingestellt
  CHF 545.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Herd HE1002Z1C
  Siemens Herd HE1002Z1C
  Neu eingestellt
  CHF 1'010.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen 2100500001
  V-ZUG Backofen 2100500001
  Neu eingestellt
  CHF 898.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Sensor-Glaskeramik 3104200502
  V-ZUG Sensor-Glaskeramik 3104200502
  Neu eingestellt
  CHF 1'626.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Sensor-Glaskeramik 3102700402
  V-ZUG Sensor-Glaskeramik 3102700402
  Neu eingestellt
  CHF 1'100.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Waschturm 288400+173300
  V-ZUG Waschturm 288400+173300
  Neu eingestellt
  CHF 7'340.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Kompakt HN678G4S6
  Siemens Kompakt HN678G4S6
  Neu eingestellt
  CHF 2'393.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Kompakt HM656GBS1C
  Siemens Kompakt HM656GBS1C
  Neu eingestellt
  CHF 1'771.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Herd HE53BC450C
  Siemens Herd HE53BC450C
  Neu eingestellt
  CHF 1'125.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen 2100600001
  V-ZUG Backofen 2100600001
  Neu eingestellt
  CHF 865.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Miele Induktions-Glaskeramik KM6322
  Miele Induktions-Glaskeramik KM6322
  Neu eingestellt
  CHF 1'676.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Miele Kombination-Glaskeramik CS1122E
  Miele Kombination-Glaskeramik CS1122E
  Neu eingestellt
  CHF 1'012.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Sensor-Glaskeramik 3103300402
  V-ZUG Sensor-Glaskeramik 3103300402
  Neu eingestellt
  CHF 867.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Mikrowelle 2400800000
  V-ZUG Mikrowelle 2400800000
  Neu eingestellt
  CHF 1'238.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Mikrowelle 2400400001
  V-ZUG Mikrowelle 2400400001
  Neu eingestellt
  CHF 842.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Mikrowelle 2400500013
  V-ZUG Mikrowelle 2400500013
  Neu eingestellt
  CHF 1'065.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Sensor-Glaskeramik 5253
  V-ZUG Sensor-Glaskeramik 5253
  Neu eingestellt
  CHF 655.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen 2100500020 nero
  V-ZUG Backofen 2100500020 nero
  Neu eingestellt
  CHF 973.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Kompakt CS636GBS1
  Siemens Kompakt CS636GBS1
  Neu eingestellt
  CHF 1'339.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • Siemens Backofen HB5305Z1C
  Siemens Backofen HB5305Z1C
  Neu eingestellt
  CHF 1'267.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Mikrowelle 2400100000
  V-ZUG Mikrowelle 2400100000
  Neu eingestellt
  CHF 621.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Sensor-Glaskeramik 3100500400
  V-ZUG Sensor-Glaskeramik 3100500400
  Neu eingestellt
  CHF 1'285.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen 2100300013
  V-ZUG Backofen 2100300013
  Neu eingestellt
  CHF 1'530.00
  27.01.2017, 16:06 CHF 0.00