• Teppan Yaki TY 38 Electrolux
  Teppan Yaki TY 38 Electrolux
  Promo-Angebot
  CHF 750.00
  05.03.2017, 13:18 CHF 0.00

 • Siemens Kompakt HM678G4S1C
  Siemens Kompakt HM678G4S1C
  Neu eingestellt
  CHF 2'541.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Herd HE78BC571C
  Siemens Herd HE78BC571C
  Neu eingestellt
  CHF 1'842.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Herd HE10AB521C edelstahl
  Siemens Herd HE10AB521C edelstahl
  Neu eingestellt
  CHF 622.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Mikrowelle BE634LGS1
  Siemens Mikrowelle BE634LGS1
  Neu eingestellt
  CHF 718.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Mikrowelle 2400700000
  V-ZUG Mikrowelle 2400700000
  Neu eingestellt
  CHF 1'238.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Sensor-Glaskeramik 3103300402
  V-ZUG Sensor-Glaskeramik 3103300402
  Neu eingestellt
  CHF 867.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Waschturm 287400+173300
  V-ZUG Waschturm 287400+173300
  Neu eingestellt
  CHF 6'920.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Sensor-Glaskeramik 39440
  V-ZUG Sensor-Glaskeramik 39440
  Neu eingestellt
  CHF 1'067.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Mikrowelle 2400500013
  V-ZUG Mikrowelle 2400500013
  Neu eingestellt
  CHF 1'065.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Sensor-Glaskeramik 3102700402
  V-ZUG Sensor-Glaskeramik 3102700402
  Neu eingestellt
  CHF 1'100.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Waschturm 288400+173300
  V-ZUG Waschturm 288400+173300
  Neu eingestellt
  CHF 7'340.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Sensor-Glaskeramik 977406
  V-ZUG Sensor-Glaskeramik 977406
  Neu eingestellt
  CHF 1'267.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Sensor-Glaskeramik 5253
  V-ZUG Sensor-Glaskeramik 5253
  Neu eingestellt
  CHF 655.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Mikrowelle 2400300001
  V-ZUG Mikrowelle 2400300001
  Neu eingestellt
  CHF 877.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Mikrowelle 2400700003
  V-ZUG Mikrowelle 2400700003
  Neu eingestellt
  CHF 1'287.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen 2100900033
  V-ZUG Backofen 2100900033
  Neu eingestellt
  CHF 1'334.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen 2100800001
  V-ZUG Backofen 2100800001
  Neu eingestellt
  CHF 1'221.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Kompakt CS636GBS1
  Siemens Kompakt CS636GBS1
  Neu eingestellt
  CHF 1'339.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Sensor-Glaskeramik ET675FN17C
  Siemens Sensor-Glaskeramik ET675FN17C
  Neu eingestellt
  CHF 761.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Herd HE1006Z1C
  Siemens Herd HE1006Z1C
  Neu eingestellt
  CHF 1'001.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Herd HE3306Z1C
  Siemens Herd HE3306Z1C
  Neu eingestellt
  CHF 1'200.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Herd HE3305Z1C
  Siemens Herd HE3305Z1C
  Neu eingestellt
  CHF 1'267.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Miele Induktions-Glaskeramik KM6322
  Miele Induktions-Glaskeramik KM6322
  Neu eingestellt
  CHF 1'676.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Miele Kompakt H 6800-60 BM BW
  Miele Kompakt H 6800-60 BM BW
  Neu eingestellt
  CHF 2'518.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Backofen HB23AB521
  Siemens Backofen HB23AB521
  Neu eingestellt
  CHF 741.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Backofen HB5305Z1C
  Siemens Backofen HB5305Z1C
  Neu eingestellt
  CHF 1'267.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Herd HE53GB450C
  Siemens Herd HE53GB450C
  Neu eingestellt
  CHF 930.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Herd HE20AB621C schwarz
  Siemens Herd HE20AB621C schwarz
  Neu eingestellt
  CHF 711.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Kompakt CM638GRS1
  Siemens Kompakt CM638GRS1
  Neu eingestellt
  CHF 1'309.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen 2100303001
  V-ZUG Backofen 2100303001
  Neu eingestellt
  CHF 1'477.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen 2100500020 nero
  V-ZUG Backofen 2100500020 nero
  Neu eingestellt
  CHF 973.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Kompakt CB635GBS1
  Siemens Kompakt CB635GBS1
  Neu eingestellt
  CHF 1'053.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Miele Kompakt H 6800-60 BP ED
  Miele Kompakt H 6800-60 BP ED
  Neu eingestellt
  CHF 2'837.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Miele Kompakt H 6800-60 BP BW
  Miele Kompakt H 6800-60 BP BW
  Neu eingestellt
  CHF 2'834.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Miele Induktions-Glaskeramik KM 6349 BW
  Miele Induktions-Glaskeramik KM 6349 BW
  Neu eingestellt
  CHF 1'975.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Miele Kompakt H 6400-60 BM SW
  Miele Kompakt H 6400-60 BM SW
  Neu eingestellt
  CHF 1'983.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Miele Kombination-Glaskeramik CS1122E
  Miele Kombination-Glaskeramik CS1122E
  Neu eingestellt
  CHF 1'012.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Miele Kombination-Glaskeramik KM 6021
  Miele Kombination-Glaskeramik KM 6021
  Neu eingestellt
  CHF 1'066.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Herd HE10AB421C umbra
  Siemens Herd HE10AB421C umbra
  Neu eingestellt
  CHF 545.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Herd HE1002Z1C
  Siemens Herd HE1002Z1C
  Neu eingestellt
  CHF 1'010.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Kompakt CM656GBS1
  Siemens Kompakt CM656GBS1
  Neu eingestellt
  CHF 1'318.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen 2100600000
  V-ZUG Backofen 2100600000
  Neu eingestellt
  CHF 1'035.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Waschturm 288400+199300
  V-ZUG Waschturm 288400+199300
  Neu eingestellt
  CHF 7'245.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Sensor-Glaskeramik 97A406
  V-ZUG Sensor-Glaskeramik 97A406
  Neu eingestellt
  CHF 1'030.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Sensor-Glaskeramik 3103300400
  V-ZUG Sensor-Glaskeramik 3103300400
  Neu eingestellt
  CHF 867.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Sensor-Glaskeramik 3100500400
  V-ZUG Sensor-Glaskeramik 3100500400
  Neu eingestellt
  CHF 1'285.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Sensor-Glaskeramik 97A436
  V-ZUG Sensor-Glaskeramik 97A436
  Neu eingestellt
  CHF 1'117.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Mikrowelle 2400100003
  V-ZUG Mikrowelle 2400100003
  Neu eingestellt
  CHF 684.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Mikrowelle 2400600003
  V-ZUG Mikrowelle 2400600003
  Neu eingestellt
  CHF 971.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen 2100800023
  V-ZUG Backofen 2100800023
  Neu eingestellt
  CHF 1'397.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen 2100400013
  V-ZUG Backofen 2100400013
  Neu eingestellt
  CHF 1'530.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Herd HE3302Z1C
  Siemens Herd HE3302Z1C
  Neu eingestellt
  CHF 1'200.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Kompakt HM656GBS1C
  Siemens Kompakt HM656GBS1C
  Neu eingestellt
  CHF 1'771.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Kompakt CM633GBW1
  Siemens Kompakt CM633GBW1
  Neu eingestellt
  CHF 959.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Kompakt CN678G4S1
  Siemens Kompakt CN678G4S1
  Neu eingestellt
  CHF 1'909.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Kompakt HS636GDS1C
  Siemens Kompakt HS636GDS1C
  Neu eingestellt
  CHF 1'622.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen 2100300013
  V-ZUG Backofen 2100300013
  Neu eingestellt
  CHF 1'530.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Miele Kompakt H 6400-60 B ED
  Miele Kompakt H 6400-60 B ED
  Neu eingestellt
  CHF 1'571.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Backofen HB675GBW1
  Siemens Backofen HB675GBW1
  Neu eingestellt
  CHF 1'381.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00
 • Siemens Herd HA422210C
  Siemens Herd HA422210C
  Neu eingestellt
  CHF 834.00
  08.03.2017, 16:12 CHF 0.00