• smeg 90cm Gasherd mit Elektro Ofen
  smeg 90cm Gasherd mit Elektro Ofen
  Promo-Angebot
  CHF 310.00 CHF 400.00
  25.11.2017, 09:48 6 CHF 0.00

 • V-ZUG Backofen BLSSRn
  V-ZUG Backofen BLSSRn
  Neu eingestellt
  CHF 930.00
  21.11.2017, 18:39 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BLS60SRw
  V-ZUG Backofen BLS60SRw
  Neu eingestellt
  CHF 900.00
  21.11.2017, 18:39 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BLS60w
  V-ZUG Backofen BLS60w
  Neu eingestellt
  CHF 820.00
  21.11.2017, 18:39 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BLSn
  V-ZUG Backofen BLSn
  Neu eingestellt
  CHF 860.00
  21.11.2017, 18:39 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BLSSRw
  V-ZUG Backofen BLSSRw
  Neu eingestellt
  CHF 930.00
  21.11.2017, 18:39 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BLSw
  V-ZUG Backofen BLSw
  Neu eingestellt
  CHF 860.00
  21.11.2017, 18:39 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSL60Wc
  V-ZUG Backofen BCSL60Wc
  Neu eingestellt
  CHF 1'920.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSLKc
  V-ZUG Backofen BCSLKc
  Neu eingestellt
  CHF 1'830.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSL60WgcDG
  V-ZUG Backofen BCSL60WgcDG
  Neu eingestellt
  CHF 1'910.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSG60TCc
  V-ZUG Backofen BCSG60TCc
  Neu eingestellt
  CHF 1'310.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSLKg
  V-ZUG Backofen BCSLKg
  Neu eingestellt
  CHF 1'740.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSLKgcDG
  V-ZUG Backofen BCSLKgcDG
  Neu eingestellt
  CHF 1'830.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSL60Wg
  V-ZUG Backofen BCSL60Wg
  Neu eingestellt
  CHF 1'820.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSG60c
  V-ZUG Backofen BCSG60c
  Neu eingestellt
  CHF 1'260.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSG60g
  V-ZUG Backofen BCSG60g
  Neu eingestellt
  CHF 1'200.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSL60Yg
  V-ZUG Backofen BCSL60Yg
  Neu eingestellt
  CHF 1'970.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSG60WTCc
  V-ZUG Backofen BCSG60WTCc
  Neu eingestellt
  CHF 1'430.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSLP60g
  V-ZUG Backofen BCSLP60g
  Neu eingestellt
  CHF 1'940.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSGKc
  V-ZUG Backofen BCSGKc
  Neu eingestellt
  CHF 1'380.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSLP60c
  V-ZUG Backofen BCSLP60c
  Neu eingestellt
  CHF 2'040.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSG60TCg
  V-ZUG Backofen BCSG60TCg
  Neu eingestellt
  CHF 1'250.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSGKc
  V-ZUG Backofen BCSGKc
  Neu eingestellt
  CHF 1'290.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSGKg
  V-ZUG Backofen BCSGKg
  Neu eingestellt
  CHF 1'230.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSLPKg
  V-ZUG Backofen BCSLPKg
  Neu eingestellt
  CHF 1'980.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCXSL60c
  V-ZUG Backofen BCXSL60c
  Neu eingestellt
  CHF 1'680.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCXSEP60c
  V-ZUG Backofen BCXSEP60c
  Neu eingestellt
  CHF 1'570.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCXSLP60c
  V-ZUG Backofen BCXSLP60c
  Neu eingestellt
  CHF 1'920.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCXSE60c
  V-ZUG Backofen BCXSE60c
  Neu eingestellt
  CHF 1'340.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSLP60gcDG
  V-ZUG Backofen BCSLP60gcDG
  Neu eingestellt
  CHF 2'030.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSG60WTCg
  V-ZUG Backofen BCSG60WTCg
  Neu eingestellt
  CHF 1'390.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSLP60WgcDG
  V-ZUG Backofen BCSLP60WgcDG
  Neu eingestellt
  CHF 2'150.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSGc
  V-ZUG Backofen BCSGc
  Neu eingestellt
  CHF 1'290.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSLPWc
  V-ZUG Backofen BCSLPWc
  Neu eingestellt
  CHF 2'070.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSLPKc
  V-ZUG Backofen BCSLPKc
  Neu eingestellt
  CHF 2'070.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSGWTCg
  V-ZUG Backofen BCSGWTCg
  Neu eingestellt
  CHF 1'340.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCXSLP60g
  V-ZUG Backofen BCXSLP60g
  Neu eingestellt
  CHF 1'870.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSLPWg
  V-ZUG Backofen BCSLPWg
  Neu eingestellt
  CHF 1'970.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSEPDVc
  V-ZUG Backofen BCSEPDVc
  Neu eingestellt
  CHF 1'900.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSL60gcDG
  V-ZUG Backofen BCSL60gcDG
  Neu eingestellt
  CHF 1'790.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSLPKgcDG
  V-ZUG Backofen BCSLPKgcDG
  Neu eingestellt
  CHF 2'060.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCXSEP60g
  V-ZUG Backofen BCXSEP60g
  Neu eingestellt
  CHF 1'530.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSGg
  V-ZUG Backofen BCSGg
  Neu eingestellt
  CHF 1'230.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSEPDVWc
  V-ZUG Backofen BCSEPDVWc
  Neu eingestellt
  CHF 1'960.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSGTCc
  V-ZUG Backofen BCSGTCc
  Neu eingestellt
  CHF 1'360.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSEPDVg
  V-ZUG Backofen BCSEPDVg
  Neu eingestellt
  CHF 1'810.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSLWgcDG
  V-ZUG Backofen BCSLWgcDG
  Neu eingestellt
  CHF 1'820.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCXSLP60gcDG
  V-ZUG Backofen BCXSLP60gcDG
  Neu eingestellt
  CHF 1'960.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCXSE60g
  V-ZUG Backofen BCXSE60g
  Neu eingestellt
  CHF 1'290.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCXSL60g
  V-ZUG Backofen BCXSL60g
  Neu eingestellt
  CHF 1'630.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSLWc
  V-ZUG Backofen BCSLWc
  Neu eingestellt
  CHF 1'830.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSLP60Wc
  V-ZUG Backofen BCSLP60Wc
  Neu eingestellt
  CHF 2'160.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSGTCg
  V-ZUG Backofen BCSGTCg
  Neu eingestellt
  CHF 1'280.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSEPDVWg
  V-ZUG Backofen BCSEPDVWg
  Neu eingestellt
  CHF 1'870.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSLWg
  V-ZUG Backofen BCSLWg
  Neu eingestellt
  CHF 1'740.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCXSL60gcDG
  V-ZUG Backofen BCXSL60gcDG
  Neu eingestellt
  CHF 1'720.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSGWTCc
  V-ZUG Backofen BCSGWTCc
  Neu eingestellt
  CHF 1'420.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSLP60Wg
  V-ZUG Backofen BCSLP60Wg
  Neu eingestellt
  CHF 2'060.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCXSL60Yg
  V-ZUG Backofen BCXSL60Yg
  Neu eingestellt
  CHF 1'930.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSEPg
  V-ZUG Backofen BCSEPg
  Neu eingestellt
  CHF 1'610.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSL60c
  V-ZUG Backofen BCSL60c
  Neu eingestellt
  CHF 1'770.00
  21.11.2017, 18:37 CHF 0.00