• smeg 90cm Gasherd mit Elektro Ofen
  smeg 90cm Gasherd mit Elektro Ofen
  Promo-Angebot
  CHF 200.00 CHF 400.00
  25.11.2017, 09:48 0 CHF 0.00

 • Electrolux Backofen EBSL6SP
  Electrolux Backofen EBSL6SP
  Neu eingestellt
  CHF 1'350.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Electrolux Backofen EBL40XCN
  Electrolux Backofen EBL40XCN
  Neu eingestellt
  CHF 960.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Siemens Backofen HB675GBW1
  Siemens Backofen HB675GBW1
  Neu eingestellt
  CHF 1'080.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Siemens Backofen HB655GBS1C
  Siemens Backofen HB655GBS1C
  Neu eingestellt
  CHF 900.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Siemens Backofen CM633GBS1
  Siemens Backofen CM633GBS1
  Neu eingestellt
  CHF 940.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Siemens Backofen HM678G4S1C
  Siemens Backofen HM678G4S1C
  Neu eingestellt
  CHF 1'950.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Electrolux Backofen EBSL40XCN
  Electrolux Backofen EBSL40XCN
  Neu eingestellt
  CHF 1'550.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Electrolux Backofen EBSL80CN
  Electrolux Backofen EBSL80CN
  Neu eingestellt
  CHF 1'620.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Electrolux Backofen EBL40XSW
  Electrolux Backofen EBL40XSW
  Neu eingestellt
  CHF 930.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Siemens Backofen HM656GBS1C
  Siemens Backofen HM656GBS1C
  Neu eingestellt
  CHF 1'390.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Electrolux Backofen EBSL4XCN
  Electrolux Backofen EBSL4XCN
  Neu eingestellt
  CHF 1'710.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Siemens Backofen CM633GBW1
  Siemens Backofen CM633GBW1
  Neu eingestellt
  CHF 940.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Siemens Backofen HN678G4S6
  Siemens Backofen HN678G4S6
  Neu eingestellt
  CHF 2'110.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Electrolux Backofen EBL40XWE
  Electrolux Backofen EBL40XWE
  Neu eingestellt
  CHF 930.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Siemens Backofen CM636GNS1
  Siemens Backofen CM636GNS1
  Neu eingestellt
  CHF 1'120.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Electrolux Backofen EBL4CN
  Electrolux Backofen EBL4CN
  Neu eingestellt
  CHF 920.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Siemens Backofen HS636GDS1C
  Siemens Backofen HS636GDS1C
  Neu eingestellt
  CHF 1'510.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Siemens Backofen CM638GRS1
  Siemens Backofen CM638GRS1
  Neu eingestellt
  CHF 1'260.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Electrolux Backofen EBSL4XSP
  Electrolux Backofen EBSL4XSP
  Neu eingestellt
  CHF 1'960.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Electrolux Backofen EBSL40XSP
  Electrolux Backofen EBSL40XSP
  Neu eingestellt
  CHF 1'670.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Siemens Backofen CM656GBS1
  Siemens Backofen CM656GBS1
  Neu eingestellt
  CHF 1'100.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Electrolux Backofen EBSL60CN
  Electrolux Backofen EBSL60CN
  Neu eingestellt
  CHF 1'400.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Siemens Backofen CM676G0S6
  Siemens Backofen CM676G0S6
  Neu eingestellt
  CHF 1'270.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Siemens Backofen CB635GBS1
  Siemens Backofen CB635GBS1
  Neu eingestellt
  CHF 810.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Electrolux Backofen EBSL4CN
  Electrolux Backofen EBSL4CN
  Neu eingestellt
  CHF 1'710.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Siemens Backofen CM678G4S1
  Siemens Backofen CM678G4S1
  Neu eingestellt
  CHF 1'370.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • Siemens Backofen CM678G4W1
  Siemens Backofen CM678G4W1
  Neu eingestellt
  CHF 1'600.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSSRc
  V-ZUG Backofen BCSSRc
  Neu eingestellt
  CHF 1'180.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSSRn
  V-ZUG Backofen BCSSRn
  Neu eingestellt
  CHF 1'120.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSEWg
  V-ZUG Backofen BCSEWg
  Neu eingestellt
  CHF 1'430.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCS60c
  V-ZUG Backofen BCS60c
  Neu eingestellt
  CHF 1'080.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCn
  V-ZUG Backofen BCn
  Neu eingestellt
  CHF 1'060.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCS60n
  V-ZUG Backofen BCS60n
  Neu eingestellt
  CHF 1'020.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSSRw
  V-ZUG Backofen BCSSRw
  Neu eingestellt
  CHF 1'120.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSEDVc
  V-ZUG Backofen BCSEDVc
  Neu eingestellt
  CHF 1'670.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCw
  V-ZUG Backofen BCw
  Neu eingestellt
  CHF 1'060.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCS60w
  V-ZUG Backofen BCS60w
  Neu eingestellt
  CHF 1'020.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSEWc
  V-ZUG Backofen BCSEWc
  Neu eingestellt
  CHF 1'530.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCS60WSRc
  V-ZUG Backofen BCS60WSRc
  Neu eingestellt
  CHF 1'270.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCS60SRc
  V-ZUG Backofen BCS60SRc
  Neu eingestellt
  CHF 1'150.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCS60WSRn
  V-ZUG Backofen BCS60WSRn
  Neu eingestellt
  CHF 1'210.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSc
  V-ZUG Backofen BCSc
  Neu eingestellt
  CHF 1'110.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSWSRw
  V-ZUG Backofen BCSWSRw
  Neu eingestellt
  CHF 1'180.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSWSRc
  V-ZUG Backofen BCSWSRc
  Neu eingestellt
  CHF 1'240.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSEDVWc
  V-ZUG Backofen BCSEDVWc
  Neu eingestellt
  CHF 1'720.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSEDVKc
  V-ZUG Backofen BCSEDVKc
  Neu eingestellt
  CHF 1'670.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSw
  V-ZUG Backofen BCSw
  Neu eingestellt
  CHF 1'050.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSEc
  V-ZUG Backofen BCSEc
  Neu eingestellt
  CHF 1'470.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSEDVg
  V-ZUG Backofen BCSEDVg
  Neu eingestellt
  CHF 1'570.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCS60WSRw
  V-ZUG Backofen BCS60WSRw
  Neu eingestellt
  CHF 1'210.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSDVSRc
  V-ZUG Backofen BCSDVSRc
  Neu eingestellt
  CHF 1'380.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSWSRn
  V-ZUG Backofen BCSWSRn
  Neu eingestellt
  CHF 1'180.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSEKg
  V-ZUG Backofen BCSEKg
  Neu eingestellt
  CHF 1'370.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCS60SRn
  V-ZUG Backofen BCS60SRn
  Neu eingestellt
  CHF 1'090.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSEP60DVc
  V-ZUG Backofen BCSEP60DVc
  Neu eingestellt
  CHF 1'870.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCScX
  V-ZUG Backofen BCScX
  Neu eingestellt
  CHF 1'200.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSDVSRw
  V-ZUG Backofen BCSDVSRw
  Neu eingestellt
  CHF 1'320.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BC60SRn
  V-ZUG Backofen BC60SRn
  Neu eingestellt
  CHF 1'030.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSDVSRn
  V-ZUG Backofen BCSDVSRn
  Neu eingestellt
  CHF 1'320.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00
 • V-ZUG Backofen BCSDVc
  V-ZUG Backofen BCSDVc
  Neu eingestellt
  CHF 1'310.00
  19.11.2017, 18:34 CHF 0.00