• Gartentisch 100% wetterfest
  Gartentisch 100% wetterfest
  Promo-Angebot Neu eingestellt
  CHF 1'190.00 CHF 1'340.00
  04.12.2017, 16:34 0 CHF 0.00

 • Bättig Klapptisch 120x80 cm Manufakt
  Bättig Klapptisch 120x80 cm Manufakt
  CHF 1'659.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Metalltisch 280x80 cm Manufakt
  Bättig Metalltisch 280x80 cm Manufakt
  CHF 2'945.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Fiberglastisch Basic rund 75 cm...
  Fiberglastisch Basic rund 75 cm...
  CHF 375.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Fiberglastisch Objekt 80x80 cm...
  Fiberglastisch Objekt 80x80 cm...
  CHF 429.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Fiberglastisch Basic 140x80 cm...
  Fiberglastisch Basic 140x80 cm...
  CHF 485.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Fiberglastisch Basic rund 120 cm...
  Fiberglastisch Basic rund 120 cm...
  CHF 579.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Fiberglastisch Objekt 140x80 cm...
  Fiberglastisch Objekt 140x80 cm...
  CHF 599.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Fiberglastisch Schaffhausen rund 75...
  Fiberglastisch Schaffhausen rund 75...
  CHF 410.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Metall-Stehtisch Säntis 80x80 cm...
  Metall-Stehtisch Säntis 80x80 cm...
  CHF 519.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Metalltisch Säntis 165x90 cm...
  Metalltisch Säntis 165x90 cm...
  CHF 670.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Metalltisch Rigi 80x80 cm Schaffner
  Metalltisch Rigi 80x80 cm Schaffner
  CHF 695.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Metalltisch Rigi rund 80 cm Schaffner
  Metalltisch Rigi rund 80 cm Schaffner
  CHF 625.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Metalltisch Rigi 80x80 cm Schaffner
  Metalltisch Rigi 80x80 cm Schaffner
  CHF 695.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Metalltisch Objekt 80x80 cm Schaffner
  Metalltisch Objekt 80x80 cm Schaffner
  CHF 395.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Metalltisch Rigi rund 80 cm Schaffner
  Metalltisch Rigi rund 80 cm Schaffner
  CHF 625.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Metalltisch Objekt 80x80 cm Schaffner
  Metalltisch Objekt 80x80 cm Schaffner
  CHF 395.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Metalltisch Säntis 140x80 cm...
  Metalltisch Säntis 140x80 cm...
  CHF 535.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Metalltisch Säntis 140x80 cm...
  Metalltisch Säntis 140x80 cm...
  CHF 535.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Bistrotisch light rund 60 cm...
  Bättig Bistrotisch light rund 60 cm...
  CHF 598.50
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Clubtisch rund 100 cm Manufakt
  Bättig Clubtisch rund 100 cm Manufakt
  CHF 1'279.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Klapptisch 70x70 cm Manufakt
  Bättig Klapptisch 70x70 cm Manufakt
  CHF 1'111.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Klapptisch 70x70 cm Manufakt
  Bättig Klapptisch 70x70 cm Manufakt
  CHF 1'111.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Klapptisch rund 70 cm Manufakt
  Bättig Klapptisch rund 70 cm Manufakt
  CHF 929.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Klapptisch rund 70 cm Manufakt
  Bättig Klapptisch rund 70 cm Manufakt
  CHF 929.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Klapptisch rund 80 cm Manufakt
  Bättig Klapptisch rund 80 cm Manufakt
  CHF 995.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Klapptisch rund 80 cm Manufakt
  Bättig Klapptisch rund 80 cm Manufakt
  CHF 995.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Fiberglas-Beistelltisch Melide Höhe...
  Fiberglas-Beistelltisch Melide Höhe...
  CHF 259.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Metall-Stehtisch rund 60 cm...
  Bättig Metall-Stehtisch rund 60 cm...
  CHF 889.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Beistelltisch Säntis 50x50 cm...
  Beistelltisch Säntis 50x50 cm...
  CHF 310.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Metall-Stehtisch rund 67 cm Schaffner
  Metall-Stehtisch rund 67 cm Schaffner
  CHF 399.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bistro-Tisch Pix rund 80 cm von...
  Bistro-Tisch Pix rund 80 cm von...
  CHF 198.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Bistrotisch Klassik Paris rund...
  Bättig Bistrotisch Klassik Paris rund...
  CHF 456.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Bistrotisch Klassik Paris rund...
  Bättig Bistrotisch Klassik Paris rund...
  CHF 470.25
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Clubtisch rund 80 cm Manufakt
  Bättig Clubtisch rund 80 cm Manufakt
  CHF 940.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Clubtisch 70x70 cm Manufakt
  Bättig Clubtisch 70x70 cm Manufakt
  CHF 1'045.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Klapptisch 80x80 cm Manufakt
  Bättig Klapptisch 80x80 cm Manufakt
  CHF 1'185.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Metalltisch rund 120 cm...
  Bättig Metalltisch rund 120 cm...
  CHF 2'070.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bistro-Tisch Pix rund 60 cm von...
  Bistro-Tisch Pix rund 60 cm von...
  CHF 105.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Clubtisch rund 120 cm Manufakt
  Bättig Clubtisch rund 120 cm Manufakt
  CHF 1'999.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Clubtisch rund 120 cm Manufakt
  Bättig Clubtisch rund 120 cm Manufakt
  CHF 1'999.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Auszieh-Fiberglastisch Chur...
  Auszieh-Fiberglastisch Chur...
  CHF 1'930.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Ausziehtisch Arbon Metall 160/218x90...
  Ausziehtisch Arbon Metall 160/218x90...
  CHF 1'255.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Klapptisch 120x70 cm Manufakt
  Bättig Klapptisch 120x70 cm Manufakt
  CHF 1'595.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Ausziehtisch Fiberglas Schaffhausen...
  Ausziehtisch Fiberglas Schaffhausen...
  CHF 1'250.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Klapptisch 180x80 cm Manufakt
  Bättig Klapptisch 180x80 cm Manufakt
  CHF 2'199.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Fiberglastisch Chur 160x90 cm...
  Fiberglastisch Chur 160x90 cm...
  CHF 1'145.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Fiberglastisch Schaffhausen 120x70 cm...
  Fiberglastisch Schaffhausen 120x70 cm...
  CHF 535.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Fiberglastisch Schaffhausen 140x80 cm...
  Fiberglastisch Schaffhausen 140x80 cm...
  CHF 628.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Fiberglastisch Schaffhausen 70x70 cm...
  Fiberglastisch Schaffhausen 70x70 cm...
  CHF 399.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Metalltisch 220x80 cm Manufakt
  Bättig Metalltisch 220x80 cm Manufakt
  CHF 2'470.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Fiberglastisch Basic rund 100 cm...
  Fiberglastisch Basic rund 100 cm...
  CHF 475.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Fiberglastisch Schaffhausen rund 100...
  Fiberglastisch Schaffhausen rund 100...
  CHF 530.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Metall-Ausziehtisch London 190/248x90...
  Metall-Ausziehtisch London 190/248x90...
  CHF 1'665.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Metalltisch Säntis 240x80 cm...
  Metalltisch Säntis 240x80 cm...
  CHF 1'250.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Metalltisch Säntis 240x80 cm...
  Metalltisch Säntis 240x80 cm...
  CHF 1'250.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Metalltisch rund 67 cm Schaffner
  Metalltisch rund 67 cm Schaffner
  CHF 340.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Metalltisch St. Moritz 117x70 cm...
  Metalltisch St. Moritz 117x70 cm...
  CHF 490.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Metalltisch Rigi 240x80 cm Schaffner
  Metalltisch Rigi 240x80 cm Schaffner
  CHF 1'699.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Metalltisch Rigi 240x80 cm Schaffner
  Metalltisch Rigi 240x80 cm Schaffner
  CHF 1'699.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung
 • Bättig Clubtisch rund 50 cm Manufakt
  Bättig Clubtisch rund 50 cm Manufakt
  CHF 835.00
  03.12.2017, 15:51 Lieferung