• Bayern 1867, 12 Kreuzer mit SF
  Bayern 1867, 12 Kreuzer mit SF
  Promo-Angebot Neu eingestellt
  CHF 2.00
  27.11.2017, 19:36 1 CHF 1.50

 • 2 Mark Briefmarke Deutsches Reich
  2 Mark Briefmarke Deutsches Reich
  Neu eingestellt
  CHF 1.00
  27.11.2017, 18:30 0 CHF 0.85
 • 10 Pfennige schöner Stempel Nordhausen
  10 Pfennige schöner Stempel Nordhausen
  Neu eingestellt
  CHF 1.00
  29.11.2017, 21:28 0 CHF 1.50
 • Hamburg Amerika Linie
  Hamburg Amerika Linie
  Neu eingestellt
  CHF 3.00 CHF 5.00
  29.11.2017, 22:24 0 CHF 1.00
 • Block Adolf Hitler
  Block Adolf Hitler
  Neu eingestellt
  CHF 1.00 CHF 3.00
  29.11.2017, 22:24 0 CHF 1.00
 • 3.Reich Mühlhausen
  3.Reich Mühlhausen
  Neu eingestellt
  CHF 0.10 CHF 0.30
  29.11.2017, 22:24 0 CHF 1.00
 • 3.Reich Brünn
  3.Reich Brünn
  Neu eingestellt
  CHF 1.00 CHF 5.00
  29.11.2017, 22:24 0 CHF 1.00
 • 3.Reich Rotes Kreuz
  3.Reich Rotes Kreuz
  Neu eingestellt
  CHF 1.00 CHF 5.00
  29.11.2017, 22:24 0 CHF 1.00
 • 3.Reich Adolf Hitler
  3.Reich Adolf Hitler
  Neu eingestellt
  CHF 5.00 CHF 10.00
  29.11.2017, 22:24 0 CHF 1.00
 • 3.Reich Rotes Kreuz
  3.Reich Rotes Kreuz
  Neu eingestellt
  CHF 1.00 CHF 3.00
  29.11.2017, 22:24 0 CHF 1.00
 • 3.Reich Praha
  3.Reich Praha
  Neu eingestellt
  CHF 5.00 CHF 10.00
  29.11.2017, 22:24 0 CHF 1.00
 • 3.Reich Brünn
  3.Reich Brünn
  Neu eingestellt
  CHF 5.00 CHF 7.00
  29.11.2017, 22:24 0 CHF 1.00
 • 3.Reich Prag
  3.Reich Prag
  Neu eingestellt
  CHF 5.00 CHF 10.00
  29.11.2017, 22:24 0 CHF 1.00
 • 3.Reich Prag Einschreiben
  3.Reich Prag Einschreiben
  Neu eingestellt
  CHF 5.00 CHF 7.00
  29.11.2017, 22:24 0 CHF 1.00
 • 3.Reich Prag
  3.Reich Prag
  Neu eingestellt
  CHF 1.00 CHF 3.00
  29.11.2017, 22:24 0 CHF 2.00
 • 3.Reich Einschreiben nach Bayreuth
  3.Reich Einschreiben nach Bayreuth
  Neu eingestellt
  CHF 5.00 CHF 7.00
  29.11.2017, 22:24 0 CHF 1.00
 • 3.Reich Leipzig
  3.Reich Leipzig
  Neu eingestellt
  CHF 3.00 CHF 5.00
  29.11.2017, 22:24 0 CHF 1.00
 • 3.Reich München 1942
  3.Reich München 1942
  Neu eingestellt
  CHF 1.00 CHF 3.00
  29.11.2017, 22:24 0 CHF 1.00
 • 3.Reich München 1942
  3.Reich München 1942
  Neu eingestellt
  CHF 1.00 CHF 3.00
  29.11.2017, 22:24 0 CHF 1.00
 • 3.Reich Prag
  3.Reich Prag
  Neu eingestellt
  CHF 3.00 CHF 5.00
  29.11.2017, 22:24 0 CHF 1.00
 • Baden Mi. 3a und 3b sehr schön!!!
  Baden Mi. 3a und 3b sehr schön!!!
  Neu eingestellt
  CHF 6.50
  26.11.2017, 22:03 0 CHF 1.50
 • Württemberg Mi. 13, signiert!!!
  Württemberg Mi. 13, signiert!!!
  Neu eingestellt
  CHF 13.00
  26.11.2017, 22:02 0 CHF 1.50
 • Württemberg Mi. 6!!!
  Württemberg Mi. 6!!!
  Neu eingestellt
  CHF 7.00
  26.11.2017, 21:59 0 CHF 1.50
 • Baden Mi. 3a!!!
  Baden Mi. 3a!!!
  Neu eingestellt
  CHF 9.50
  26.11.2017, 21:55 0 CHF 1.50
 • hannover mi. 3a, lachsrosa sehr schön!!!
  hannover mi. 3a, lachsrosa sehr schön!!!
  Neu eingestellt
  CHF 6.00
  26.11.2017, 21:55 0 CHF 1.50
 • Baden Mi. 5 sehr schön, signiert!!!
  Baden Mi. 5 sehr schön, signiert!!!
  Neu eingestellt
  CHF 3.00
  26.11.2017, 21:53 0 CHF 1.50
 • Baden Mi. 1!!!
  Baden Mi. 1!!!
  Neu eingestellt
  CHF 15.00
  26.11.2017, 21:51 0 CHF 1.50
 • BUND, MinisterKarte "Zoologische Gesell"
  BUND, MinisterKarte "Zoologische Gesell"
  Neu eingestellt
  CHF 1.00
  26.11.2017, 21:48 0 Lieferung
 • Hannover Mi. 12, schön!!!
  Hannover Mi. 12, schön!!!
  Neu eingestellt
  CHF 7.00
  26.11.2017, 21:48 0 CHF 1.50
 • Baden Mi. 17c grauschwarz, sehr schön!!!
  Baden Mi. 17c grauschwarz, sehr schön!!!
  Neu eingestellt
  CHF 35.00
  26.11.2017, 21:40 0 CHF 1.50
 • Württemberg Mi. 9, signiert!!!
  Württemberg Mi. 9, signiert!!!
  Neu eingestellt
  CHF 7.50
  26.11.2017, 21:38 0 CHF 1.50
 • Baden Mi. 11b, Stempel 163!!!
  Baden Mi. 11b, Stempel 163!!!
  Neu eingestellt
  CHF 9.00
  26.11.2017, 21:35 0 CHF 1.50
 • Baden Mi. 15a!!!
  Baden Mi. 15a!!!
  Neu eingestellt
  CHF 7.00
  26.11.2017, 21:35 0 CHF 1.50
 • Württemberg Mi. 27a!!!
  Württemberg Mi. 27a!!!
  Neu eingestellt
  CHF 6.50
  26.11.2017, 21:33 0 CHF 1.50
 • Hamburg Mi. 21 sehr schön!!!
  Hamburg Mi. 21 sehr schön!!!
  Neu eingestellt
  CHF 15.50
  26.11.2017, 21:33 0 CHF 1.50
 • Thurn und Taxis Mi. 40, Stempel!!!
  Thurn und Taxis Mi. 40, Stempel!!!
  Neu eingestellt
  CHF 4.00
  26.11.2017, 21:25 0 CHF 1.50
 • Baden Landpost Mi. 3x Stempel falsch!!!
  Baden Landpost Mi. 3x Stempel falsch!!!
  Neu eingestellt
  CHF 1.00
  26.11.2017, 21:22 0 CHF 1.50
 • Baden Landpost Mi. 1x!!!
  Baden Landpost Mi. 1x!!!
  Neu eingestellt
  CHF 25.50
  26.11.2017, 21:20 0 CHF 1.50
 • Württemberg Mi. 41a, sehr schön!!!
  Württemberg Mi. 41a, sehr schön!!!
  Neu eingestellt
  CHF 4.50
  26.11.2017, 21:18 0 CHF 1.50
 • NDP Mi. 8 sehr schön!!!
  NDP Mi. 8 sehr schön!!!
  Neu eingestellt
  CHF 4.00
  26.11.2017, 21:16 0 CHF 1.50
 • Nordd Postbezirk Lot, verschiedene
  Nordd Postbezirk Lot, verschiedene
  Neu eingestellt
  CHF 1.00
  28.11.2017, 22:19 0 CHF 1.50
 • Braunschweig Mi. 12Aa, signiert Lange!!!
  Braunschweig Mi. 12Aa, signiert Lange!!!
  Neu eingestellt
  CHF 19.50
  26.11.2017, 21:13 0 CHF 1.50
 • Pressen 1 slbg im Paar SUHL Kastenstemp.
  Pressen 1 slbg im Paar SUHL Kastenstemp.
  Neu eingestellt
  CHF 1.00
  29.11.2017, 21:13 0 CHF 1.50
 • Braunschweig Mi. 11A, signiert Lange!!!
  Braunschweig Mi. 11A, signiert Lange!!!
  Neu eingestellt
  CHF 5.00
  26.11.2017, 21:08 0 CHF 1.50
 • AE Lot DDR in div. Tüten
  AE Lot DDR in div. Tüten
  Neu eingestellt
  CHF 2.00
  28.11.2017, 20:56 0 CHF 2.50
 • 1954 Nr. 24xX im Bogen abgestempelt
  1954 Nr. 24xX im Bogen abgestempelt
  Neu eingestellt
  CHF 60.00 CHF 125.00
  29.11.2017, 20:52 0 CHF 7.00
 • 1862 Nr. 14 Baden
  1862 Nr. 14 Baden
  Neu eingestellt
  CHF 60.00 CHF 125.00
  29.11.2017, 20:52 0 CHF 7.00
 • Berlin West sehr schönes Lot
  Berlin West sehr schönes Lot
  Neu eingestellt
  CHF 8.00
  28.11.2017, 20:36 0 CHF 1.50
 • Lot Ausgaben " Deutsches Reich "
  Lot Ausgaben " Deutsches Reich "
  Neu eingestellt
  CHF 20.00
  26.11.2017, 20:24 0 CHF 2.50
 • Sehr selten! Hannover Stadtpost Lokalm
  Sehr selten! Hannover Stadtpost Lokalm
  Neu eingestellt
  CHF 12.00
  29.11.2017, 20:02 0 CHF 2.00
 • Bayern Porto Wappenausgabe Nr.4 (AU846)
  Bayern Porto Wappenausgabe Nr.4 (AU846)
  Neu eingestellt
  CHF 7.90 CHF 17.90
  28.11.2017, 20:46 0 CHF 1.50
 • Altdeutschland SACHSEN
  Altdeutschland SACHSEN
  Neu eingestellt
  CHF 3.00
  29.11.2017, 19:28 0 CHF 1.00
 • Friedrich Schiller 1955 ** Mi.Nr. 466A
  Friedrich Schiller 1955 ** Mi.Nr. 466A
  Neu eingestellt
  CHF 0.20
  29.11.2017, 19:07 0 CHF 0.90
 • August Bebel 1955 ** Mi.Nr. 473
  August Bebel 1955 ** Mi.Nr. 473
  Neu eingestellt
  CHF 0.20
  29.11.2017, 19:07 0 CHF 0.90
 • Leipziger Herbsmesse 1955 ** Mi.Nr. 480
  Leipziger Herbsmesse 1955 ** Mi.Nr. 480
  Neu eingestellt
  CHF 0.20
  29.11.2017, 19:07 0 CHF 0.90
 • Hilde und Hans Coppi 1961 ** Mi.Nr. 853
  Hilde und Hans Coppi 1961 ** Mi.Nr. 853
  Neu eingestellt
  CHF 0.50
  29.11.2017, 19:07 0 CHF 0.90
 • Friedrich Schiller 1955 ** Mi.Nr. 465A
  Friedrich Schiller 1955 ** Mi.Nr. 465A
  Neu eingestellt
  CHF 0.20
  29.11.2017, 19:07 0 CHF 0.90
 • Karl Liebknecht 1955 ** Mi.Nr. 472
  Karl Liebknecht 1955 ** Mi.Nr. 472
  Neu eingestellt
  CHF 0.20
  29.11.2017, 19:07 0 CHF 0.90
 • FDC Automatenmarken Deutschland1981
  FDC Automatenmarken Deutschland1981
  Neu eingestellt
  CHF 1.00
  22.11.2017, 19:01 0 CHF 2.50
 • FDC Rollenmarken Deutschland 1989
  FDC Rollenmarken Deutschland 1989
  Neu eingestellt
  CHF 1.00
  22.11.2017, 19:01 0 CHF 2.50
 • Deutsches Reich 1939: 1 RM
  Deutsches Reich 1939: 1 RM
  Neu eingestellt
  CHF 8.00
  29.11.2017, 18:43 0 CHF 1.50