Pro Patria Briefmarken kaufen

 • Pro Patria 1964-88 25 Jahrgänge auf 130
  Pro Patria 1964-88 25 Jahrgänge auf 130
  Promo-Angebot
  CHF 20.00
  03.03.2017, 10:52 0 CHF 10.00

 • FDC- PRO PATRIA 1962
  FDC- PRO PATRIA 1962
  CHF 2.00
  28.02.2017, 18:25 0 CHF 1.50
 • SATZBRIEF - PRO PATRIA 1950
  SATZBRIEF - PRO PATRIA 1950
  CHF 15.00
  28.02.2017, 18:25 0 CHF 1.50
 • BRIEF MIT B 34 IM PAAR
  BRIEF MIT B 34 IM PAAR
  CHF 2.00
  28.02.2017, 18:25 0 CHF 1.50
 • PRO PATRIA 1941- B14 IM PAAR
  PRO PATRIA 1941- B14 IM PAAR
  CHF 1.00
  28.02.2017, 18:25 0 CHF 1.50
 • SATZBRIEF - PRO PATRIA 1944
  SATZBRIEF - PRO PATRIA 1944
  CHF 9.00
  28.02.2017, 18:25 0 CHF 1.50
 • FDC- PRO PATRIA 1961
  FDC- PRO PATRIA 1961
  CHF 3.00
  28.02.2017, 18:25 0 CHF 1.50
 • SATZBRIEF - PRO PATRIA 1952
  SATZBRIEF - PRO PATRIA 1952
  CHF 7.50
  28.02.2017, 18:25 1 CHF 1.50
 • Bundesfeierkarte 1920 Turner
  Bundesfeierkarte 1920 Turner
  CHF 30.00
  03.03.2017, 17:45 0 CHF 1.00
 • 1938-1963 Samml. VB postfr.,SBK 1'740.00
  1938-1963 Samml. VB postfr.,SBK 1'740.00
  CHF 150.00
  01.03.2017, 20:23 0 CHF 7.00
 • 1944+1945, B22-29, 2 VB-Serien gest. ET
  1944+1945, B22-29, 2 VB-Serien gest. ET
  CHF 100.00
  01.03.2017, 20:36 0 CHF 7.00
 • 1951 B51-55 VB-Serie gest., SBK 290.00
  1951 B51-55 VB-Serie gest., SBK 290.00
  CHF 40.00
  01.03.2017, 20:10 0 CHF 2.00
 • fdc pro patria 1973 n-158-161
  fdc pro patria 1973 n-158-161
  CHF 0.25
  28.02.2017, 10:24 0 CHF 1.00
 • 1948, B38-41, R-FDC, dt., SBK 175.00
  1948, B38-41, R-FDC, dt., SBK 175.00
  CHF 35.00
  26.02.2017, 20:32 0 CHF 2.00
 • 1957, B81-85, Serie auf 5 illustr. FDC
  1957, B81-85, Serie auf 5 illustr. FDC
  CHF 18.00
  26.02.2017, 20:22 0 CHF 2.00
 • 1958, B86-90, Serie auf 5 illustr. FDC
  1958, B86-90, Serie auf 5 illustr. FDC
  CHF 15.00
  26.02.2017, 20:15 0 CHF 2.00
 • 1952, B56-60 Serie auf FDC dt SBK 150.00
  1952, B56-60 Serie auf FDC dt SBK 150.00
  CHF 30.00
  26.02.2017, 20:29 0 CHF 2.00
 • Pro-Patria verschieden FDC
  Pro-Patria verschieden FDC
  CHF 1.00 CHF 5.00
  03.03.2017, 16:04 0 CHF 1.80
 • Pro Patria 1947-Satz Bahnarbeiter/-höfe
  Pro Patria 1947-Satz Bahnarbeiter/-höfe
  CHF 2.50 CHF 6.50
  02.03.2017, 04:41 0 CHF 1.50
 • Pro Patria 1943 B20 schöne Eckmarke u re
  Pro Patria 1943 B20 schöne Eckmarke u re
  CHF 0.90
  02.03.2017, 04:40 0 CHF 1.50
 • 1942 B19 gest.ET mit Ab.17.3.01, SBK 600
  1942 B19 gest.ET mit Ab.17.3.01, SBK 600
  CHF 100.00
  26.02.2017, 20:46 0 CHF 7.00
 • PP 1951 im Viererblock
  PP 1951 im Viererblock
  CHF 25.00
  26.02.2017, 20:11 0 CHF 1.00
 • 1943, B20-21, 2 ill. FDC o. Adr.,SBK 500
  1943, B20-21, 2 ill. FDC o. Adr.,SBK 500
  CHF 86.00
  26.02.2017, 20:36 1 CHF 2.00
 • 3 Jahrgänge 4-erBl. ET grestempelt
  3 Jahrgänge 4-erBl. ET grestempelt
  CHF 1.00
  03.03.2017, 14:21 0 CHF 1.50
 • 1944, B22-25, Serie auf 4 FDC, SBK 1'000
  1944, B22-25, Serie auf 4 FDC, SBK 1'000
  CHF 150.00
  26.02.2017, 20:45 0 CHF 7.00
 • 1950, B46-50, 5 ill. FDC/Ort, SBK 240.00
  1950, B46-50, 5 ill. FDC/Ort, SBK 240.00
  CHF 50.00
  26.02.2017, 20:23 0 CHF 2.00
 • 1950, B46-50, FDC dt o. Adr., SBK 240.00
  1950, B46-50, FDC dt o. Adr., SBK 240.00
  CHF 52.00
  26.02.2017, 20:24 2 CHF 2.00
 • Pro-Patria-Block W8 1936 Bl. 2
  Pro-Patria-Block W8 1936 Bl. 2
  CHF 50.00
  26.02.2017, 21:59 0 CHF 0.00
 • 1953 B61-65 Serie auf 5 Maximumkarten ET
  1953 B61-65 Serie auf 5 Maximumkarten ET
  CHF 50.00
  26.02.2017, 21:00 0 CHF 2.00
 • Série PP 1950 - obllitéré 29.6.1950
  Série PP 1950 - obllitéré 29.6.1950
  CHF 9.00
  28.02.2017, 14:16 0 CHF 2.00
 • Steckkarte mit P.P. Marken tadellose Erh
  Steckkarte mit P.P. Marken tadellose Erh
  CHF 30.00
  03.03.2017, 13:17 0 CHF 2.00
 • 1953 Satzbrief, SBK 55.00
  1953 Satzbrief, SBK 55.00
  CHF 3.00
  03.03.2017, 13:00 0 CHF 2.00
 • 14 Pro Patria Serien saubere Erhaltung
  14 Pro Patria Serien saubere Erhaltung
  CHF 30.00
  03.03.2017, 12:50 0 CHF 2.00
 • Ordner mit Briefstücken Pro Patria
  Ordner mit Briefstücken Pro Patria
  CHF 1.00
  03.03.2017, 12:42 0 CHF 9.00
 • Vollst. INTERLAKEN, 20C. PP, 1948
  Vollst. INTERLAKEN, 20C. PP, 1948
  CHF 2.00
  02.03.2017, 20:26 0 CHF 2.00
 • P.P Viererblöcke postfrisch-gestempelt
  P.P Viererblöcke postfrisch-gestempelt
  CHF 9.00
  03.03.2017, 12:25 0 CHF 2.00
 • 1985 FDC PRO PATIRA
  1985 FDC PRO PATIRA
  CHF 1.50
  03.03.2017, 11:23 CHF 0.00
 • 1961 1 Fr.-Express-PJ/PP v. MOGELSBERG!
  1961 1 Fr.-Express-PJ/PP v. MOGELSBERG!
  CHF 39.50
  03.03.2017, 12:05 Lieferung
 • 3 Serien (1951/56) versch. Sonderstempel
  3 Serien (1951/56) versch. Sonderstempel
  CHF 20.00
  03.03.2017, 12:04 CHF 0.00
 • 1991 97 Weg der Schweiz postfrisch
  1991 97 Weg der Schweiz postfrisch
  CHF 1.00
  03.03.2017, 12:01 0 CHF 1.50
 • 1991 98 Weg der Schweiz postfrisch
  1991 98 Weg der Schweiz postfrisch
  CHF 1.00
  03.03.2017, 11:56 0 CHF 1.50
 • 1983, 352 198-201 PP Sammelblatt ET
  1983, 352 198-201 PP Sammelblatt ET
  CHF 1.00
  03.03.2017, 10:53 0 CHF 1.50
 • 1991 98 ET Weg der Schweiz
  1991 98 ET Weg der Schweiz
  CHF 1.00
  03.03.2017, 11:51 0 CHF 1.50
 • 1991 97 ET Weg der Schweiz
  1991 97 ET Weg der Schweiz
  CHF 1.00
  03.03.2017, 11:45 0 CHF 1.50
 • Pro Patria
  Pro Patria
  CHF 19.00
  28.02.2017, 11:16 0 CHF 2.00
 • Pro Patria
  Pro Patria
  CHF 25.00
  28.02.2017, 11:14 0 CHF 2.00
 • Patria u. Juventute
  Patria u. Juventute
  CHF 23.00
  28.02.2017, 11:11 0 CHF 2.00
 • Pro Patria
  Pro Patria
  CHF 2.00
  03.03.2017, 11:15 0 CHF 1.50
 • 1-117 Bogenserie postfrisch. Kat. 11850
  1-117 Bogenserie postfrisch. Kat. 11850
  CHF 1'250.00
  03.03.2017, 11:19 CHF 7.00
 • 66-70 FDC Brief
  66-70 FDC Brief
  CHF 60.00
  03.03.2017, 11:19 CHF 2.00
 • Pro Patria
  Pro Patria
  CHF 3.00
  28.02.2017, 11:12 0 CHF 2.00
 • Pro Patria
  Pro Patria
  CHF 3.50
  28.02.2017, 11:10 0 CHF 1.50
 • Pro Patria
  Pro Patria
  CHF 3.00
  28.02.2017, 11:09 0 CHF 2.00
 • Pro Patria
  Pro Patria
  CHF 1.50
  28.02.2017, 10:56 0 CHF 2.00
 • Pro Patria
  Pro Patria
  CHF 11.00
  28.02.2017, 11:02 0 CHF 2.00
 • Pro Patria 1964-88 25 Jahrgänge auf 130
  Pro Patria 1964-88 25 Jahrgänge auf 130
  CHF 20.00
  03.03.2017, 10:52 0 CHF 10.00
 • PP-Tablot 1938 - 1975 - Kat. 339.00!
  PP-Tablot 1938 - 1975 - Kat. 339.00!
  CHF 28.00 CHF 32.00
  28.02.2017, 19:15 0 Lieferung
 • PP-Satzlot 1961 - 1985 - Kat. 130.00!
  PP-Satzlot 1961 - 1985 - Kat. 130.00!
  CHF 13.00 CHF 17.00
  28.02.2017, 19:00 0 Lieferung
 • PP-Satzlot 1941 - 1970 - Kat. 607.00!
  PP-Satzlot 1941 - 1970 - Kat. 607.00!
  CHF 60.00 CHF 69.00
  28.02.2017, 18:54 0 Lieferung
 • PP-Lot 1975 - 2004 - Kat. 163.00!
  PP-Lot 1975 - 2004 - Kat. 163.00!
  CHF 16.50 CHF 19.50
  28.02.2017, 18:50 0 Lieferung
 • Lot PP ab Nr. 1 1938 - 74 - Kat. 285.00!
  Lot PP ab Nr. 1 1938 - 74 - Kat. 285.00!
  CHF 29.00 CHF 34.00
  28.02.2017, 18:44 0 CHF 1.50