CatégoriesFiltrer
view_listVue listeview_moduleVue grille
Swiss Telecom Taxcard CHF 5
Geberit 5.-
Geberit 10.-
PTT p-taxcard 10.- SFr. 311L
PTT Taxcard
SUISSE * K89/23 *** FINNAIR * D ***
SUISSE * K90/1 *** L'HEBBO * D ***
SUISSE * K90/24 *** L&G * D ***
SUISSE * K90/25 *** TNT-SKYPAK * D ***
SUISSE * K90/39 *** HÜLS AG * D ***
SUISSE * K91/1 *** STAPOL SA * D ***
SUISSE * K91/2 *** PFLÜGER & P * D ***
"Der höchste Telecom-Mitarbeiter"
SUISSE * K91/19 *** INTRA * D ***
SUISSE * K91/51 *** NTT-FUJIAMA * D ***
SUISSE * K91/20 *** ABB-PROCESS * D ***
SUISSE * K91/70A *** PUB RENENS * D ***
SUISSE * K91/72A *** PRO PATRIA 1 *D***
SUISSE * K91/72B *** PRO PATRIA 7 *D***
SUISSE * K91/93 *** MERKUR - KAF * D ***
SUISSE * K91/110 *** WIRTEVERBAND* D ***
SUISSE * K91/117 *** COMPAREX * D ***
PTT TELECOM p-taxcard CHF 5
*RARE* Der KUSS von Gustav Klimt
SWISS TELECOM PTT p-taxcard CHF 5
PTT p-taxcard 5.- SFr. 311L
PTT: P55 625B Katze. RRR
PTT: P54 607B Hund. RRR
PTT: P55 625D Katze. RRR
TAXCARD PRIVEE NO 401L31214
TAXCARD PRIVEE NO 344L94017
TAXCARD PRIVEE NO 205L00434
TAXCARD PRIVEE NO 322L61093
TAXCARD PRIVEE NO 310L14762
TAXCARD PRIVEE NO 307L80379
TAXCARD PRIVEE NO 304L20159
Nouveau
Cats 10er Serie ungebraucht
PTT / Swisscom Taxcard
PTT / Swisscom Taxcard
PTT p-taxcard 5.- SFr. 401L
PTT Taxcard 10.- wert
TAXCARD 20.— PTT Telecom
PTT p-taxcard 5.- SFr. 311L
PAUL KOSTABI 01.10.1962 Whittier (USA)
PTT / Swisscom Taxcard
PTT / Swisscom Taxcard
PTT / Swisscom Taxcard
pro juventute Taxcard Swiss Telecom
PTT p-taxcard 5.- SFr. 308L
PTT p-taxcard 5.- SFr. 605L
PTT p-taxcard 5.- SFr. 310L
PTT p-taxcard 12 Stk.
Nouveau
PTT p-taxcard 5.- SFr. 209L
Sammlerstück vom Künstler Mario Comensol
7 Taxcards CATS
Nouveau
PTT p-taxcard 5.- SFr. 322L
Nouveau
PTT p-taxcard 5.- SFr. 325L
Nouveau
PTT p-taxcard 5.- SFr. 212L
Nouveau
PTT p-taxcard 5.- SFr. 210L